Chính trị - Xã hội

Đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống thu gom nước thải ven biển

08:57, 24/09/2022 (GMT+7)

UBND thành phố vừa ban hành văn bản về thông tin phản ánh của người dân liên quan đến tình trạng có nước thải từ các cửa xả ven biển chảy ra bãi biển trên địa bàn quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà, hoàn thành đúng tiến độ đã được UBND thành phố giao.

Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn cho khu vực đường Hồ Xuân Hương đến giáp Quảng Nam. Trong quá trình triển khai thi công, các ban quản lý dự án phải bảo đảm tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các nội dung, giải pháp bảo vệ môi trường đã được phê duyệt tại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng khẩn trương kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các trạm xử lý nước thải, hệ thống thu gom, nhất là khu vực ven biển, các cửa xả ra biển... nhằm bảo đảm thu gom triệt để, xử lý nước thải đạt quy chuẩn, không để xảy ra hiện tượng phát sinh mùi hôi, nước thải tràn ra biển; có phương án dự phòng xử lý được sự cố khi nước thải tăng đột biến, mất điện đột ngột...

H.H

.