Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng

.

Ngày 12-1, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023 do UBND thành phố tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao thành tích của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời, đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền; đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng. Cũng như, tiếp tục xây dựng thí điểm “Công an phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”; xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) thành “Xã điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; triển khai sâu rộng mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân”.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Quyết định 8394/QĐ-UBND ngày 9-11-2015 của UBND thành phố; kiện toàn, củng cố lực lượng xây dựng phong trào các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, Bộ Công an tặng bằng khen cho 8 tập thể và kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho hơn 200 cá nhân; UBND thành phố tặng bằng khen cho 32 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.