Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

.

Ngày 17-3, tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023, Khối thi đua các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp cho biết, năm 2023, khối thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; hưởng ứng các phong trào thi đua trọng điểm, các cuộc vận động lớn do Trung ương và thành phố phát động; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của thành phố; tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội.

Năm 2022, khối thi đua thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua do thành phố đề ra; vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu hình ảnh của Đà Nẵng đến với đối tác, bạn bè trong và ngoài thành phố. Các đơn vị triển khai nhiều hoạt động nhân đạo góp phần vào việc thực hiện an sinh xã hội của thành phố.

Dịp này, UBND thành phố trao bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của khối gồm: Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố, Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố và Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố.

THANH PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.