Phát huy năng lực công chức trong thực hiện công tác cải cách hành chính

.

Sau 4 năm triển khai đề án Tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016-2020, đội ngũ công chức thực hiện công tác CCHC trên địa bàn thành phố đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu CCHC trong tình hình mới.

Cán bộ tại bộ phận “Một cửa” quận Ngũ Hành Sơn tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân. Ảnh: XUÂN HẬU
Cán bộ tại bộ phận “Một cửa” quận Ngũ Hành Sơn tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân. Ảnh: XUÂN HẬU

Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng cho biết, thành phố tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác CCHC, tập trung cập nhật kiến thức về CCHC cho lãnh đạo và công chức; tổ chức các lớp kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả các tính năng theo quy định trên các phần mềm thành phố triển khai, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kỹ năng rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, kỹ năng xử lý công việc, kỹ năng giao tiếp dành cho tất cả công chức, viên chức thường xuyên tiếp xúc tổ chức, công dân.

Thông qua công tác tập huấn, bồi dưỡng về CCHC, công chức thực hiện công tác CCHC được cung cấp, cập nhật kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ quá trình tham mưu, tổng hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC, giúp góp phần nâng cao chất lượng điều hành, hiệu quả công việc tại cơ quan, đơn vị.

Theo ông Đồng, hiện nay đội ngũ công chức thực hiện công tác CCHC có đầy đủ năng lực, tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ CCHC. Đa số đơn vị bố trí công chức thực hiện công tác CCHC đều ở độ tuổi tương đối trẻ, có năng lực, trách nhiệm trong tham mưu, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc hằng ngày.

Giai đoạn 2016-2020, thành phố tổ chức 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CCHC dành cho 280 lượt công chức phụ trách CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, phường, xã; tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ sử dụng phần mềm một cửa điện tử tập trung cho 225 lượt công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và công chức xử lý hồ sơ một cửa; tổ chức 13 lớp bồi dưỡng về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cho 1.719 lượt học viên là cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (Sở Thông tin và Truyền thông) tổ chức 20 khóa bồi dưỡng với hơn 400 lượt CBCCVC tham dự về kỹ năng CNTT, sử dụng phần mềm nguồn mở, bồi dưỡng chuẩn CNTT.

Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu Phan Thị Thắng Lợi cho hay, thông qua công tác tập huấn, bồi dưỡng về CCHC, công chức thực hiện công tác CCHC được cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ quá trình tham mưu, tổng hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC. Trách nhiệm của CBCCVC  trong thực hiện công vụ được nâng lên; công tác CCHC triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị bảo đảm nội dung và tiến độ đề ra, góp phần nâng cao chất lượng điều hành, hiệu quả công việc tại cơ quan, đơn vị có chuyển biến tích cực.

Theo Trưởng phòng Nội vụ quận Ngũ Hành Sơn Phạm Thị Lệ Thủy, với ưu thế về trình độ chuyên môn và vị trí việc làm thống nhất, phù hợp như hiện nay, việc phát huy thế mạnh của đội ngũ công chức thực hiện công tác CCHC là hoàn toàn có cơ sở. Bà Thủy cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được, khó khăn lớn nhất hiện nay đó là cùng với quá trình thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, đội ngũ thực hiện nhiệm vụ CCHC phần lớn thực hiện kiêm nhiệm, áp lực công việc lớn nên cũng có một số ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị và UBND các phường.

Ghi nhận những khó khăn phát sinh từ cơ sở, ông Võ Ngọc Đồng  cho rằng, hiện nay CBCCVC  phụ trách công tác CCHC tại một số cơ quan, đơn vị qua các năm đều có sự thay đổi do chuyển công tác hoặc thay đổi nhiệm vụ nên đã ảnh hưởng một phần đến chất lượng chuyên môn cũng như thiếu kinh nghiệm trong việc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác CCHC.

Theo ông Đồng, cần có quy định cụ thể về cơ chế, chính sách khuyến khích về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực và tạo cơ hội thăng tiến, phát triển cho những cá nhân có trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện CCHC theo nội dung, giải pháp tại Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Thành phố cần có cơ chế tạo điều kiện hơn nữa cho đội ngũ công chức thực hiện CCHC các đơn vị, địa phương được tiếp cận những sáng kiến, kinh nghiệm ở phạm vi trong và ngoài thành phố để học tập lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng công tác CCHC.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.