Đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực

.

ĐNO - Sáng 5-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng, Trưởng Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) chủ trì hội nghị sơ kết công tác nội chính Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Báo cáo tại hội nghị, Ban Nội chính Thành ủy cho biết, 6 tháng đầu năm, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác PCTNTC, tiếp dân và xử lý đơn thư; chỉ đạo xử lý một số vụ án dư luận xã hội quan tâm, chỉ đạo xử lý tình trạng tập trung đông người liên quan đến các dự án bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm… Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố cơ bản bảo đảm.

Ban Chỉ đạo Thành ủy về PCTNTC tập trung chỉ đạo, quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác PCTNTC.

Đặc biệt, quán triệt và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lần đầu tiên giới thiệu về văn hóa liêm chính cho hơn 4.000 cán bộ chủ chốt các cấp thành phố.

Đồng thời, xuất bản tài liệu tổng hợp các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác PCTNTC; phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức 9 lớp tập huấn về PCTNTC cho hơn 1.666 cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cơ quan nghiêm túc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động, gắn với thực hiện cải cách hành chính và quy chế dân chủ ở cơ sở. UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công tại các cơ quan, đơn vị.

Thanh tra Thành phố tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập; theo đó, đã tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 63 trường hợp công chức, viên chức của 10 cơ quan, tổ chức.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ban hành kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố năm 2023.

Theo đó, xây dựng quy trình tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí; tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát việc công khai minh bạch, việc đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết những vấn đề cử tri bức xúc liên quan đến công tác PCTNTC…

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung triển khai nhiều nội dung quan trọng. Đối với công tác PCTNTC, chỉ đạo các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành ủy về PCTNTC theo dõi, chỉ đạo; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Về công tác cải cách tư pháp, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố tổ chức các hội thảo về giải pháp và công tác phối hợp trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; về chuyển đổi số trong công tác cải cách tư pháp, về “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng - Thực trạng và những vấn đề đặt ra”, mở các lớp bồi dưỡng chuyển đổi số cho các chức danh tư pháp.

Về công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư, tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan thực hiện tốt quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý đơn thư gửi đến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thành ủy…

NGỌC PHÚ

 

;
;
.
.
.
.
.