Hiệu quả phân cấp, ủy quyền

.

Nhằm phát huy các kết quả đạt được trong công tác phân cấp quản lý Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và đáp ứng yêu cầu khi thành phố triển khai thí điểm tổ chức chính quyền đô thị, UBND thành phố ban hành Đề án số 7796/ĐA-UBND ngày 19-11-2021 về phân cấp, ủy quyền quản lý Nhà nước gắn với thí điểm tổ chức chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2026. Đến nay, đề án đạt những kết quả tích cực.

Hiệu quả từ việc triển khai Đề án 7796/ĐA-UBND của UBND thành phố về phân cấp, ủy quyền đã giúp giảm 233 ngày làm việc.  Trong ảnh: Giao dịch tại bộ phận “Một cửa” Trung tâm Hành chính thành phố. Ảnh: T.H
Hiệu quả từ việc triển khai Đề án 7796/ĐA-UBND của UBND thành phố về phân cấp, ủy quyền đã giúp giảm 233 ngày làm việc. TRONG ẢNH: Giao dịch tại bộ phận “Một cửa” Trung tâm Hành chính thành phố. Ảnh: T.H

Bài 1: Rút ngắn 233 ngày làm việc

Với kết quả thực hiện đề án phân cấp, ủy quyền, ước tính tổng số công việc các cơ quan, đơn vị nhận phân cấp, ủy quyền quyết định hoặc phê duyệt trong năm 2022 là 7.997 hồ sơ. Qua đó, 89 nội dung phân cấp, ủy quyền giúp rút ngắn thời gian giải quyết, xử lý công việc là 233 ngày.

Phân cấp 5 lĩnh vực trọng tâm

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, đến nay đã hoàn thành 16/18 nội dung phân cấp 5 lĩnh vực trọng tâm gồm: tổ chức bộ máy, nhân sự; đầu tư; đô thị; tài chính, ngân sách; đất đai. Theo đó, về phân cấp tổ chức bộ máy, nhân sự hoàn thành 6/6 nội dung; về phân cấp đầu tư, hoàn thành 3/3 nội dung; về phân cấp quản lý đô thị, hoàn thành 5/6 nội dung; phân cấp tài chính - ngân sách, hoàn thành 2/2 nội dung; phân cấp quản lý đất đai còn một nội dung chưa hoàn thành. Có 2 nội dung chưa hoàn thành, trong đó 1 nội dung đã hoàn chỉnh chờ ban hành là phân cấp cho UBND quận, huyện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý và một nội dung đang tham mưu là về quản lý đất đai.

Bên cạnh các nội dung phân cấp của đề án, các sở, ngành đã chủ động đề xuất, lấy ý kiến, tham mưu các văn bản để bổ sung phân cấp một số nội dung gồm quy hoạch xây dựng và nội dung phân cấp UBND các quận quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của UBND thành phố theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 3, Nghị quyết số 119/2020/QH14. Ngoài ra, thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ về việc phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước, UBND thành phố đã rà soát, có báo cáo đề xuất Bộ Nội vụ các nội dung cần kiến nghị với bộ, ngành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước gắn với cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu, phân bổ nguồn lực hợp lý; nâng cao năng lực, trình độ cán bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ. Hiện nay Bộ Nội vụ đang tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Đối với kết quả thực hiện ủy quyền, đã hoàn thành 73/73 nội dung. Ngoài các nội dung ủy quyền định hướng tại đề án, căn cứ nguyên tắc, mục tiêu ủy quyền và tình hình thực hiện nhiệm vụ, một số cơ quan, đơn vị đã tích cực đề xuất thêm để UBND thành phố có văn bản ủy quyền trên các lĩnh vực khác với 10 nội dung mới. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện đề án, các sở, ngành đã rà soát và đề nghị điều chỉnh nội dung để phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành với 2 nội dung gồm ủy quyền quản lý Nhà nước về hộ tịch giữa chủ tịch UBND quận với trưởng phòng tư pháp, chủ tịch UBND phường với công chức tư pháp - hộ tịch và ủy quyền lĩnh vực thông tin và truyền thông giữa Sở Thông tin và Truyền thông và UBND các quận, huyện.

Tạo sự chủ động, rút ngắn quy trình

Theo Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Sơn Trà Cao Hoàng Thắng, ở lĩnh vực đô thị, phòng đã rà soát, bổ sung những nội dung phân cấp thẩm quyền giữa UBND quận với UBND các phường để triển khai giai đoạn tiếp theo, phù hợp với phân cấp quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực và việc tổ chức triển khai thí điểm tổ chức chính quyền đô thị có hiệu quả. Theo đó, Phòng Quản lý đô thị quận đề xuất 5 lĩnh vực, gồm ủy quyền UBND các phường công nhận ban quản trị chung cư; cắt tỉa cây xanh để phòng, chống lụt bão; xử lý thoát nước; cấp chứng nhận biển số nhà và cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè.

Qua triển khai, đã tạo sự chủ động, kịp thời, đúng quy định, bảo đảm giải quyết các vấn đề bức xúc dân sinh của các phường. Từ năm 2020 đến nay, UBND các phường công nhận được 25 ban quản trị nhà chung cư. Việc UBND các phường ra quyết định công nhận ban quản trị nhà chung cư tạo được tính chủ động trong công tác quản lý các khu chung cư trên địa bàn, tổ chức bầu ban quản trị nhà chung cư. Từ đó, tạo sự chủ động, nắm bắt, tiếp nhận phản ánh và giải quyết các vấn đề phát sinh tại các khu chung cư trên địa bàn các phường một cách kịp thời.

Theo phân cấp, ủy quyền, UBND các phường được công nhận Ban quản trị chung cư. TRONG ẢNH: Ra mắt Ban quản trị Khu chung cư A4 - cuối tuyến Bạch Đằng Đông, phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà). Ảnh: PV
Theo phân cấp, ủy quyền, UBND các phường được công nhận Ban quản trị chung cư. TRONG ẢNH: Ra mắt Ban quản trị Khu chung cư A4 - cuối tuyến Bạch Đằng Đông, phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà). Ảnh: PV

Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Liên Chiểu Đặng Ngọc Tuấn cho rằng, khi thực hiện đề án, UBND quận chủ động trong việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phân khu 1/500 trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành, đơn vị liên quan, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý đô thị. Tại quận Hải Châu, Phó Chủ tịch UBND quận Phan Thị Thắng Lợi cho biết, các cơ quan, đơn vị của quận đã được triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung được UBND thành phố phân cấp, ủy quyền, giúp giải quyết các thủ tục hành chính thuận tiện và rút ngắn thời gian hơn, từ đó tăng tính chủ động và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn quận; tăng cường trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ  của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận.

Chánh văn phòng UBND quận Ngũ Hành Sơn Huỳnh Đức Vinh cho hay, đến giữa năm 2023, toàn bộ các nhiệm vụ được UBND thành phố cũng như các sở, ngành thuộc thành phố phân cấp, ủy quyền đã được các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc UBND quận triển khai thực hiện toàn diện và bảo đảm quy định. Riêng lĩnh vực đô thị, UBND quận đã ủy quyền cho UBND các phường thuộc quận thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và giao thông vận tải. Qua triển khai thực hiện trên thực tế, tính đến tháng 2-2023, UBND các phường đã tiếp nhận, giải quyết hơn 80 hồ sơ đối với các nội dung nhiệm vụ được ủy quyền.

Đánh giá kết quả bước đầu, Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng cho hay, qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, đề án tạo sự đổi mới trong hoạt động của UBND các cấp, phân cấp mạnh công tác quản lý về các sở, ngành, quận, huyện. Đặc biệt là ủy quyền tối đa những thẩm quyền của UBND thành phố, của Chủ tịch UBND thành phố cho các sở, UBND các quận, huyện, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc, giảm khối lượng, áp lực và công việc sự vụ cho lãnh đạo UBND thành phố. Kết quả đạt được thể hiện phân cấp, ủy quyền không phải là đẩy trách nhiệm cho cấp dưới mà việc nào, cấp nào thực hiện tốt hơn thì giao cho cấp đó, cơ quan đó thực hiện.

Qua triển khai thực hiện đã nâng cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; từng bước khắc phục tình trạng né tránh thẩm quyền, đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên hoặc cơ quan liên quan phối hợp. Việc thực hiện đã góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính, rút ngắn quy trình, bớt khâu trung gian, giảm bớt thủ tục và thời gian giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.

Việc thực hiện đề án góp phần thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, từng bước tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện thí điểm, vận hành thông suốt, hiệu quả công việc của chính quyền các cấp, nhất là các lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, xây dựng, hạ tầng, dịch vụ công ích... “Nhìn chung, việc thực hiện đề án bước đầu đạt kết quả tốt, tạo sự đồng thuận trong điều hành, cách thức thực hiện, phù hợp quy định của pháp luật và yêu cầu của thực tiễn đơn vị, địa phương; tạo sự chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng -an ninh”, ông Đồng nhấn mạnh.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.