Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng - an ninh và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

.

Chiều 1-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16-4-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam và Kết luận số 31-KL/TW ngày 16-4-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược quân sự Việt Nam trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, bên phải sang), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, bên phải sang), Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 2, bên trái sang) cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: LÊ HÙNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, bên phải sang), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, bên phải sang), Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 2, bên trái sang) cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: LÊ HÙNG

Cùng dự có Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng.

Theo thông tin tại hội nghị, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và Kết luận số 31-KL/TW, dưới sự chỉ đạo kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và sự phối hợp, hướng dẫn của các bộ, ban, ngành Trung ương, Quân khu 5, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố đã quán triệt sâu sắc nội dung nghị quyết và kết luận, cụ thể hóa, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo khả thi, sát thực tiễn. Thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển toàn diện, đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; vai trò tham mưu của ban, ngành, đoàn thể các cấp, nòng cốt là cơ quan quân sự, công an, biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương đã phát huy tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; công tác vận động quần chúng được đẩy mạnh, giúp tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Các chỉ số về tính hấp dẫn, tính cạnh tranh địa phương, chỉ số phát triển con người duy trì được vị trí tốp đầu của cả nước. Hạ tầng kinh tế - xã hội, diện mạo đô thị có bước phát triển mới, nhanh chóng theo hướng văn minh, bền vững, thân thiện.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế, công tác xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả tốt; đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nhân dân được nâng lên. Khả năng phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu được tăng cường; nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống. Qua đó, góp phần hiệu quả trong việc tạo sự ổn định và phát triển thành phố trong những năm qua, tạo tiền đề vững chắc cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.