Nâng cao chất lượng cuộc thi viết chính luận

.

Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ 3 năm 2023 thu hút đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố tham gia, góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Mai Thị Thu cho biết, cuộc thi đã khẳng định tính đúng đắn, ý nghĩa quan trọng, sức mạnh lan tỏa của Nghị quyết số 35-NQ/TW, góp phần nâng cao trách nhiệm, nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, đồng thời tạo nguồn, phát triển lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Vì vậy, sau khi nhận văn bản của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức cuộc thi lần thứ 3, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành kế hoạch về tham gia cuộc thi, yêu cầu ban chỉ đạo 35 các cấp và các địa phương, đơn vị huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, người lao động của ngành tuyên giáo, Trường Chính trị thành phố, ban chỉ đạo 35 và nhóm chuyên gia các cấp trên địa bàn thành phố.

Theo bà Thu, cuộc thi năm nay bổ sung thêm thể loại phát thanh, truyền hình, video clip. Đây là một trong những đổi mới mang tính toàn diện nhằm hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Sau gần 4 tháng (từ cuối tháng 2-2023 đến cuối tháng 6-2023) triển khai, với sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, Ban Tuyên giáo Thành ủy nhận gần 1.000 bài viết dự thi, gồm 873 bài dự thi thể loại báo in và tạp chí; 45 bài dự thi thể loại báo hình và video clip. Các bài dự thi tập trung khẳng định giá trị khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng, tập trung vào những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên tất cả các lĩnh vực, tổng kết những kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Theo nhìn nhận của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Trường Chính trị thành phố, có nhiều bài dự thi của các cá nhân, tập thể được thực hiện rất công phu, sử dụng hình ảnh minh họa phong phú, đầu tư về hình thức lẫn nội dung; có nhiều bài dự thi mang tính thời sự rất cao phản ánh về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng ta hiện nay; nhận diện, phê phán hoạt động lợi dụng vấn đề “chủ quyền biển đảo” để chống phá Đảng, Nhà nước; công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động không gian trên mạng; tình hình phòng, chống Covid-19… Đáng chú ý, cuộc thi đã có sự tham gia của nhiều cán bộ trẻ, đoàn viên, thanh niên, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của thế hệ trẻ đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bà Mai Thị Thu cho biết, tại lễ trao giải cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 diễn ra tại Hà Nội vào tối 22-10, Đà Nẵng có 2 cá nhân đoạt giải (1 giải C và 1 giải Khuyến khích). Dù kết quả chưa như mong đợi song đây là sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thành phố, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân, cùng Đảng bộ thành phố bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. “Hưởng ứng cuộc thi lần thứ 4 năm 2024 của Trung ương, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ phối hợp triển khai, qua đó huy động cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia. Với tinh thần, trách nhiệm, hy vọng cuộc thi lần thứ 4 sẽ đạt được những kết quả tích cực”, bà Thu nhấn mạnh.

AN NHIÊN

;
;
.
.
.
.
.