Kinh tế

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 12

Khai mạc phiên họp đầu tiên - Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước ASEAN

08:57, 02/04/2008 (GMT+7)

* Khả năng chỉnh sửa lộ trình theo mục tiêu mới của AEC

Sáng ngày 1-4, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 12 (diễn ra từ ngày 1 đến 4-4), Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước ASEAN đã họp phiên đầu tiên, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Xuân Hà chủ trì hội nghị. Năm 2008, Bộ Tài chính Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN và đồng Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN + 3.

 
 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Mục tiêu chính của hội nghị cấp Bộ trưởng lần này là tăng cường hợp tác và đối thoại chính sách giữa các nước ASEAN về lĩnh vực kinh tế và tài chính nhằm củng cố hệ thống tài chính khu vực, phát triển một thị trường tài chính sâu rộng và hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Hợp tác tài chính ASEAN lần này tập trung vào các nội dung như: Triển khai thực hiện lộ trình hội nhập đến năm 2015 trong các lĩnh vực phát triển thị trường vốn tự do, tự do hóa tài khoản vốn, tự do hóa dịch vụ tài chính và hợp tác tiền tệ.

Tăng cường đối thoại chính sách ở cấp Bộ trưởng nhằm chia sẻ thông tin và đưa ra những biện pháp kiến nghị ở cấp khu vực cũng như quốc gia nhằm hợp tác ngăn ngừa những nguy cơ xảy ra khủng hoảng; tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như bảo hiểm, thuế, hải quan… Phát triển sâu rộng thị trường trái phiếu trong khu vực, tiến tới hợp tác qua biên giới giữa các thị trường; tăng cường kiểm điểm kinh tế, đối thoại chính sách và hỗ trợ tài chính nhằm hợp tác ngăn ngừa các nguy cơ xảy ra khủng hoảng thông qua việc triển khai thực hiện sáng kiến Chiềng Mai (CMI)…

* Tại hội nghị cấp Thứ trưởng tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFDM) lần này, các Thứ trưởng và Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương đã nghe báo cáo của các Ủy ban công tác về tiến độ hoạt động của từng ủy ban. Các Thứ trưởng và Phó Thống đốc cũng đã thảo luận về tất cả các vấn đề liên quan bao gồm khả năng chỉnh sửa lại lộ trình theo mục tiêu mới của AEC, thông qua báo cáo và kiến nghị lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính.

Hội nghị cũng nhất trí trình Bộ trưởng Tài chính ASEAN ký kết Nghị định thư số 4 về cam kết dịch vụ tài chính trong khuôn khổ Hiệp định khung về dịch vụ ASEAN và tuyên bố vòng đàm phán tiếp theo vào ngày 4-4 tới. Hội nghị ghi nhận và kiến nghị lên Hội nghị Bộ trưởng về việc nâng cao vai trò của Ban thư ký ASEAN trong quá trình điều phối hoạt động của ủy ban công tác để đảm bảo kế hoạch triển khai được hiệu quả.

Đối với hoạt động hợp tác trong khuôn khổ ASEAN + 3 (ASEAN và Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản), Hội nghị đã trao đổi quan điểm về các sáng kiến hợp tác thị trường trái phiếu châu Á (ABM), sáng kiến Chiềng Mai (CMI). Về sáng kiến thị trường trái phiếu ASEAN + 3, các đại biểu đã trao đổi về xây dựng lộ trình này nhằm đảm bảo thực hiện sáng kiến có hiệu quả. Đối với sáng kiến Chiềng Mai, đây là cơ chế hợp tác trong khu vực nhằm góp phần ngăn ngừa các nguy cơ xảy ra khủng hoảng.

Tại Hội nghị, các Thứ trưởng và Phó Thống đốc cũng đã nghe báo cáo của nhóm đặc trách nghiên cứu về quy mô, hình thức góp vốn, cơ chế vận hành và cơ chế giám sát khu vực. Hội nghị cũng đã thống nhất những nguyên tắc quan trọng khi xây dựng cơ chế này và các nước thành viên thấy cần thiết phải tăng cường hơn nữa cơ chế đa phương.

Hội nghị đã bàn bạc chi tiết về chương trình nghị sự và hoàn thành dự thảo về Tuyên bố chung của các Bộ trưởng.

THÀNH LÂN

.