.

Đà Nẵng và Lâm Đồng hợp tác phát triển du lịch

Trong 2 ngày 24 và 25-10, tại tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tham dự Hội nghị “Sơ kết báo cáo chương trình hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa Đà Nẵng và Lâm Đồng giai đoạn 2010-2013 và ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2013-2015”.

Đây là một trong những nội dung nằm trong khuôn khổ chương trình của Đoàn Famtrip Đà Nẵng khảo sát các dịch vụ mới, sản phẩm tại tỉnh Lâm Đồng nhằm xúc tiến và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch có cơ hội gặp gỡ ký kết hợp tác kinh doanh, liên kết phát triển các tour du lịch và khai thác khách du lịch đến các địa phương.

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2010-2013, Đà Nẵng và Lâm Đồng đã thông qua các chương trình liên kết do lãnh đạo 2 địa phương thực hiện, các doanh nghiệp lữ hành xây dựng nhiều tour du lịch kết nối với các sản phẩm du lịch đa dạng, mang nét đặc trưng và khai thác thế mạnh của từng vùng. Giai đoạn 2013-2015, Đà Nẵng và Lâm Đồng tiếp tục tăng cường hợp tác, xây dựng mối liên kết phát triển du lịch bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch của 2 địa phương.

HOÀNG HÂN

;
.
.
.
.
.