Kinh tế

Tăng cường vai trò doanh nghiệp tư nhân trong phát triển xã hội

08:32, 20/06/2016 (GMT+7)

Ngày 19-6, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc theo lời mời  của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đoàn Hiệp hội Nhân dân Singapore do ông Ang Hak Seng, Tổng Giám đốc điều hành Hiệp hội đến thăm và làm việc với Công ty CP Vận tải và dịch vụ Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa.

Qua tìm hiểu thực tế, ông Ang Hak Seng cho biết, Singapore cũng khuyến khích chủ doanh nghiệp tham gia các hoạt động hội, đoàn thể hướng đến mục tiêu xây dựng xã hội tiến bộ, giải quyết các vấn đề an sinh trong đời sống cộng đồng. Qua đó, ông Ang Hak Seng đánh giá cao năng lực quản trị điều hành doanh nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty CP Vận tải và dịch vụ Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa. Doanh nghiệp này đã đóng góp nhiều cho các hoạt động xã hội từ thiện, giải quyết việc làm, nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động trong việc xây dựng hình ảnh công dân Đà Nẵng đối với du khách trong và ngoài nước.

Triệu Tùng

.