Đưa chính sách phát triển công nghiệp-thương mại vào thực tiễn

.

Thông tin tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Sở Công thương tổ chức chiều 31-1 cho biết, năm 2017, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn thành phố ước đạt 1.465 triệu USD, tăng 12,4% so với năm 2016. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.280 triệu USD, tăng 14,3% so với năm 2016. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc thiết bị và nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2017 ước đạt 79.100 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2016.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ nhận định, quy mô các ngành công nghiệp - thương mại của Đà Nẵng còn nhỏ, chưa xứng tầm với tiềm năng của nền kinh tế miền Trung. Ông Trị đề xuất cần có đánh giá đầy đủ về tính hiệu quả của các trung tâm thương mại, các chợ truyền thống, phố chuyên doanh…, từ đó đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh cho tổng mức bán lẻ.
Ông Lê Đức Hoài, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ và sản xuất Huỳnh Đức bày tỏ hy vọng các chương trình ưu đãi đối với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ sẽ sớm đi vào thực tiễn, tạo động lực cho sự phát triển của ngành công nghiệp thành phố.

Năm 2018, Sở Công thương đặt mục tiêu nâng giá trị sản xuất công nghiệp lên 8,5 - 9% so với năm 2017. Tổng kim ngạch xuất/nhập khẩu hàng hóa dự kiến tăng 11-13%. Tổng mức bán lẻ dự kiến tăng 14-15%. Sở sẽ tiếp tục triển khai thực hiện 3 hướng đột phá kinh tế - xã hội; cụ thể hóa các đề án, chương trình hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất - xuất khẩu; xây dựng quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai quy hoạch phát triển ngành công nghiệp thành phố và đề án Phát triển các cụm công nghiệp…

KHANG NINH

;
.
.
.
.
.
.