Mức thu dịch vụ trông giữ xe tại các bãi đỗ xe tập trung

.

ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 155/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu giá cho thuê mặt bằng để thực hiện dịch vụ trông, giữ xe tại các bãi đỗ xe tập trung. Các đơn vị trúng đấu giá sẽ tổ chức thực hiện dịch vụ trông, giữ xe tại các bãi đỗ xe tập trung.

Theo đó, mức thu vào các ngày thường và các dịp Tết, lễ hội như sau: Ngày thường, ban ngày (từ 6 giờ đến trước 22 giờ), xe đạp: 2.000 đồng/lượt; xe máy, mô-tô, xe đạp điện, xe máy điện: 4.000 đồng/lượt; ô-tô ≤ 16 chỗ, ô-tô tải ≤ 3,5 tấn: 20.000 đồng/lượt; ô-tô > 16 chỗ, ô-tô tải > 3,5 tấn: 40.000 đồng/lượt.

Ban đêm (từ 22 giờ đến trước 6 giờ sáng hôm sau), xe đạp: 3.000 đồng/lượt; xe máy, mô-tô, xe đạp điện, xe máy điện: 5.000 đồng/lượt; ô-tô ≤ 16 chỗ, ô-tô tải ≤ 3,5 tấn: 25.000 đồng/lượt và ô-tô > 16 chỗ, ô-tô tải > 3,5 tấn: 50.000 đồng/lượt.

Ngày Tết, lễ hội và sự kiện, xe đạp: 3.000 đồng/lượt; xe máy, mô-tô, xe đạp điện, xe máy điện: 5.000 đồng/lượt; ô-tô ≤ 16 chỗ, ô-tô tải ≤ 3,5 tấn: 25.000 đồng/lượt và ô-tô > 16 chỗ, ô-tô tải > 3,5 tấn: 50.000 đồng/lượt.

Hình thức thu thủ công, thời gian thực hiện dịch vụ 24/24 giờ, áp dụng đối với các bãi đỗ xe tập trung ở dãy nhà hàng tiệc cưới đường 2 Tháng 9; dãy nhà hàng từ Mỹ Hạnh đến Phước Mỹ; khu vực trước Bảo tàng Điêu khắc Chăm và khu vực ngã ba Nguyễn Văn Thoại - Võ Nguyên Giáp.

Trước đó, 2 đơn vị trúng thầu thực hiện dịch vụ trông giữ xe là Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thái Lâm, Công ty TNHH MTV Thế giới tuổi thơ Ngọc Châu.

THÀNH LÂN

;
.
.
.
.
.
.