Năm 2018, ngân sách thành phố ủy thác 275 tỷ đồng qua Ngân hàng Chính sách xã hội

.

Tại hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách xã hội (CSXH) năm 2017 diễn ra vào chiều 31-1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH - Chi nhánh Đà Nẵng cho biết, năm 2018, ngân sách thành phố ủy thác 275 tỷ đồng qua Ngân hàng CSXH - Chi nhánh Đà Nẵng và ngay trong tháng 1, thành phố đã ủy thác trước 100 tỷ đồng. Năm 2017, Đà Nẵng được đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về vốn ủy thác qua Ngân hàng CSXH từ ngân sách Nhà nước với số vốn ủy thác tăng hơn 80% so với năm 2016.

Báo cáo của Ngân hàng CSXH - Chi nhánh Đà Nẵng cho biết, tính đến ngày 31-12-2017, tổng dư nợ toàn hệ thống đạt 1.672,9 tỷ đồng, tăng 174,5 tỷ đồng (tỷ lệ tăng trưởng 11,6%) so với năm 2016. Tỷ lệ nợ quá hạn được kiểm soát ở mức thấp với 0,28%.

Năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giúp hơn 6.100 hộ vươn lên thoát nghèo, đạt 132% so với kế hoạch; thoát hơn 3.300 hộ cận nghèo. Số hộ cận nghèo còn lại của năm hơn 7.100 hộ; thoát 614 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đạt 102% so với kế hoạch.

Dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo đạt 859,2 tỷ đồng với dư nợ bình quân 22,6 triệu đồng/hộ. Cùng với đó, chương trình cho vay giải quyết việc làm góp phần giúp hơn 9.100 lao động có việc làm…

Năm 2018, Ngân hàng CSXH - Chi nhánh Đà Nẵng phấn đấu chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ tối thiểu 10% so với năm 2017, tỷ lệ nợ quá hạn thấp hơn hoặc bằng 0,3%/tổng dư nợ, tỷ lệ nợ xấu thấp hơn hoặc bằng 0,4%/tổng dư nợ; nâng cao chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn với mức tối thiểu 99% tổ đạt loại tốt, khá; không có tổ yếu, kém.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên biểu dương những kết quả của chương trình tín dụng chính sách, trong đó có vai trò đầu tàu của Ngân hàng CSXH - Chi nhánh Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Trần Văn Miên lưu ý, năm 2018, Ngân hàng CSXH - Chi nhánh Đà Nẵng cùng các địa phương, hội, đoàn thể cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý chặt chẽ nguồn vốn, đem vốn về với người dân nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, đúng nhu cầu, cũng như bảo đảm việc thu hồi vốn.

Ngân hàng CSXH - Chi nhánh Đà Nẵng và các đơn vị nhận ủy thác phối hợp với cơ quan Công an tích cực đôn đốc thu hồi nợ đối với 141 trường hợp vay vốn từ Quỹ hoàn lương nhưng chưa trả. Đặc biệt, cần tăng cường hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của địa phương.

KHÁNH HÒA

;
.
.
.
.
.
.