Dừng thực hiện chính sách xả bản tàu cá, thuyền thúng công suất nhỏ

.

Ngày 4-6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố cho biết, UBND thành phố có Công văn số 3867/UBND-KT ngày 25-5-2018 về việc dừng thực hiện chính sách xả bản tàu cá, thuyền thúng có công suất nhỏ. Theo đó, UBND thành phố quyết định tạm dừng thực hiện Quyết định số 4991/QĐ-UBND ngày 26-7-2016 của UBND thành phố (về đề án giảm số lượng tàu cá công suất nhỏ hơn 20CV và thuyền thúng gắn máy công suất nhỏ hơn 20CV khai thác hải sản ven bờ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020) cho đến khi có văn bản chỉ đạo tiếp theo.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu quy định của pháp luật, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo quản lý chặt chẽ và không có phát sinh tàu, thuyền thúng đánh cá có công suất nhỏ hơn 20CV.

HOÀNG HIỆP
 

;
.
.
.
.
.
.