Kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn, vệ sinh lao động

.

ĐNO - Sở Xây dựng đang triển khai kế hoạch “Tháng an toàn, vệ sinh lao động năm 2019". Theo đó, các đơn vị chức năng thực hiện đồng thời ra quân kiểm tra các công trình, dự án với nhiệm vụ “tăng cường quản lý, đánh giá các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc".

Tai nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng luôn chiếm tỷ lệ cao và sảy ra ở các công trình xây dựng có quy mô nhỏ do chủ đầu tư lẫn nhà thầu chưa quan tâm đến công tác an toản, vệ sinh lao động.
Tai nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng luôn chiếm tỷ lệ cao và sảy ra ở các công trình xây dựng có quy mô nhỏ do chủ đầu tư lẫn nhà thầu chưa quan tâm đến công tác an toản, vệ sinh lao động.

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm được tiến hành đối với các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; kiểm tra an toàn lao động tại các công trình xây dựng tầng hầm, đặc biệt là công tác quản lý xây dựng công trình nhà cao tầng có công nhân làm việc trên cao; sử dụng, vận hành máy móc thiết bị thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Ngoài ra, triển khai công tác tuyên truyền Luật An toàn và vệ sịnh lao động; rà soát công tác an toàn vệ sinh lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp; rà soát, bổ sung đối với các quy định hay quy chế an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình có người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tin và ảnh: TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.