2 xã đầu tiên đủ 30 ngày chưa phát sinh ổ dịch tả heo châu Phi

.

Đến chiều 18-7, 2 xã Hòa Phú và Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) đã có đủ 30 ngày chưa phát sinh thêm ổ dịch tả heo châu Phi, đủ điều kiện công bố xã hết dịch tả heo châu Phi theo quy định.

Theo UBND xã Hòa Phú, thời gian qua, trên địa bàn xã có 3 hộ chăn nuôi ở 3 thôn Hội Phước, Hòa Phước và Đông Lâm có heo bị nhiễm dịch tả heo châu Phi với số lượng heo tiêu hủy là 29 con (nặng 786kg).

Ổ dịch tả heo châu Phi cuối cùng xuất hiện trên địa bàn xã là vào ngày 18-6-2019 và hiện chưa phát sinh thêm ổ dịch. Xã Hòa Phú vẫn triển khai phun thuốc tiêu độc, khử trùng trên địa bàn các thôn theo định kỳ và các biện pháp chống tái phát sinh ổ dịch tả heo châu Phi.

Còn tại xã Hòa Nhơn, ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên và duy nhất của xã xuất hiện vào ngày 17-6-2019 tại thôn Phước Thái với 5 con heo bị tiêu hủy. Người dân trên địa bàn xã đã và đang chấp hành và phối hợp thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch tả heo châu Phi.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.