Kiểm tra, giám sát các tổ tiết kiệm và vay vốn tín dụng chính sách

.

Chiều 18-7, tại hội nghị chuyên đề về công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện tín dụng chính sách tại xã, phương do Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố tổ chức, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH Trần Văn Miên cho rằng, đây là hội nghị quan trọng để tổng kết 4 năm triển khai Công văn số 2812/UBND-VX về việc bổ sung các chủ tịch UBND phường, xã tham gia ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp quận, huyện.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên yêu cầu trong thời gian tới, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH các phường, xã nhận ủy thác tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới cách thức hoạt động, nâng cao năng lực trong công tác quản lý, điều hành thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Chủ động rà soát, đánh giá, nhận định được những khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp để giải ngân tốt các nguồn vốn tín dụng, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng. Tăng cường thu hồi nợ đọng quá hạn; quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình có cách làm hay ở cơ sở. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn hướng đến ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng.

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, sau khi bổ sung 56 chủ tịch UBND phường, xã làm thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH vào năm 2015, đến nay dư nợ (loại trừ cho vay trực tiếp) đạt hơn 2.100 tỷ đồng, tăng 79,2%. Nợ quá hạn hơn 4,1 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn là 0,21%, giảm 997 triệu đồng. Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn tham gia gửi tiền tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn tăng từ 87,5% lên hơn 94%; số dư tiền gửi tiết kiệm tăng 73,3 tỷ đồng. Ngoài ra, toàn thành phố không có phường, xã nào nợ quá hạn trên 1%, trong đó 9 phường không có nợ quá hạn; 95% phường, xã đạt loại tốt về chất lượng hoạt động tín dụng chính sách.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số khó khăn như: Chủ tịch UBND phường, xã là thành viên Ban đại diện NHCSXH quận, huyện kiêm nhiệm nên ít dành thời gian tham gia vào công tác kiểm tra, giám sát; công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ còn chậm, vẫn còn tình trạng hộ vay có khả năng trả nợ, nhưng không trả nợ dứt điểm ở một số phường (Mân Thái, quận Sơn Trà; Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu)…

MAI QUẾ

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.