Từ ngày 2-3, phân cấp quận, huyện thẩm định thiết kế xây dựng

.

ĐNO - Ngày 29-2, Sở Xây dựng cho biết, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND phân cấp các quận, huyện được phép thẩm định thiết kế xây dựng đối với dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 2-3-2020.

Phòng chuyên môn của các quận, huyện được phép thẩm định thiết kế công trình nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng và các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách từ ngày 2-3-2020. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Phòng chuyên môn của các quận, huyện được phép thẩm định thiết kế công trình nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng và các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách từ ngày 2-3-2020. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Theo đó, UBND thành phố giao phòng chuyên môn có chức năng quản lý xây dựng của UBND các quận, huyện chủ trì thẩm định thiết kế đối với các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn khác (bao gồm dự án ngoài vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách).

Phạm vi thẩm định thiết kế xây dựng gồm các công trình công cộng; công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn cộng đồng đối với công trình cấp III sử dụng nguồn vốn khác; công trình nhà ở riêng lẻ có quy mô từ 7 tầng trở xuống bao gồm nhà ở riêng lẻ ở khu vực Nhà nước đã công nhận bảo tồn, được xây dựng trên địa bàn hành chính của quận, huyện.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.