84 tỷ đồng thực hiện giai đoạn 2 dự án tu bổ thành Điện Hải

.

ĐNO - Ngày 13-3, tại kỳ họp thứ 13 (bất thường), HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích thành Điện Hải (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư là 84 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Cổng thành phía đông Thành Điện hải nằm trong nhiều hạng mục tu bổ, tôn tạo giai đoạn 2. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Cổng phía đông thành Điện Hải nằm trong nhiều hạng mục tu bổ, tôn tạo giai đoạn 2. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Dự án được đầu tư với mục tiêu bảo tồn tối đa các thành phần, dấu vết cấu thành di tích gốc, tái tạo một phần không gian cảnh quan và thành phần kiến trúc gốc trong khu vực thành nội; bổ sung một số thành phần kiến trúc mới nhằm làm rõ hơn giá trị gốc của di tích, tôn vinh và phát huy giá trị của di tích trong cuộc sống đương đại.

Quy mô đầu tư của dự án bao gồm: hạ giải, di dời các thành phần công trình không phù hợp; tiến hành giám sát khảo cổ học; phục dựng các hạng mục cổng thành phía đông, cổng và cầu phía tây, kỳ đài, nhà để súng; sắp đặt, bảo quản và bổ sung các khẩu thần công; tu bổ các bờ tường thành; làm sạch, bảo quản toàn bộ bề mặt trong và ngoài tường thành; tôn tạo tượng đài danh tướng Nguyễn Tri Phương; xây dựng miếu thờ, nhà trưng bày, nhà nghỉ chân, nhà bảo vệ; hệ thống bia biển chỉ dẫn, giới thiệu; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi kèm.

Dự án do Sở Văn hóa và Thể thao làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị là đơn vị quản lý; thời gian thực hiện từ năm 2019-2022.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.