Tạm dừng hoạt động liên quan đến tắm biển tại các bãi tắm công cộng

.

ĐNO - Ngày 28-3, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc Hội, HĐND, UBND thành phố có văn bản thông báo về ý kiến của lãnh đạo thành phố đối với việc tạm dừng các hoạt động tại các bãi biển công cộng trên địa bàn.

Tạm dừng các hoạt động tại các bãi biển công cộng trong thời gian này để phòng chống Covid-19.
Tạm dừng các hoạt động tại các bãi biển công cộng để phòng, chống Covid-19. Ảnh: NHẬT HẠ

Theo đó, xét theo đề xuất của Sở Du lịch thành phố về việc tạm dừng các hoạt động liên quan đến tắm biển tại các bãi tắm biển công cộng, khu nhà tắm nước ngọt, bãi trông giữ xe ven biển trên địa bàn thành phố, lãnh đạo UBND thành phố thống nhất tạm dừng các hoạt động tại các bãi biển công cộng trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố yêu cầu Sở Du lịch chỉ đạo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khẩn trương triển khai chủ trương nêu trên tới các đơn vị, cá nhân liên quan và tuyên truyền cho người dân, du khách thực hiện nghiêm túc.

NHẬT HẠ

;
;
.
.
.
.
.