Đầu tư 2 dự án hạ tầng với tổng vốn 1.379 tỷ đồng

.

ĐNO - Ngày 11-4, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị cho biết, UBND thành phố vừa thông qua chủ trương đầu tư giai đoạn 3 Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân và nâng cấp, bổ sung trang thiết bị Bệnh viện Phụ sản - Nhi với tổng vốn đầu tư trên 1.379 tỷ đồng.

Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân giải đoạn 3 dự kiến đầu tư 590 tỷ đồng để bổ sung công suất lên 60.000m3/ngày đêm nâng tổng công suất của trạm lên 120.000m3/ngày đêm. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân giai đoạn 3 dự kiến đầu tư 590 tỷ đồng để bổ sung công suất lên 60.000m3/ngày đêm, nâng tổng công suất của trạm lên 120.000m3/ngày đêm. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Dự án xây dựng Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân giai đoạn 3 do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thực hiện là dự án có quy mô nhóm B, thuộc công trình hạ tầng kỹ thuật với tổng mức đầu tư dự kiến trên 590 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020-2023.

Việc đầu tư Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân giai đoạn 3 với công suất 60.000 m3/ngày đêm để nâng công suất lên 120.000 m3/ngày đêm, với mục tiêu đến năm 2025 giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phù hợp với Quy hoạch thoát nước thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt tại Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 31-1-2018.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị chuẩn bị đầu tư 2 dự án liên quan đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi gồm: dự án “đầu tư xây dựng nâng cấp” sẽ nâng cấp quy mô bệnh viện từ 600 giường lên 1.000 giường nhằm giải quyết tình trạng quá tải của bệnh viện hiện nay và định hướng tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh bệnh viện với quy mô 2.000 giường.

Dự án “cải tạo và bổ sung trang thiết bị” cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi nhằm cải thiện điều kiện cơ sở vật chất và môi trường khám chữa bệnh; sắp xếp, tổ chức lại một số chức năng trong khối nhà cũ, đáp ứng việc tổ chức phân khu chức năng cho bệnh viện ở quy mô 2.000 giường; đầu tư thay thế và bổ sung trang thiết bị y tế mới; triển khai các kỹ thuật hiện đại mới, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

Tổng mức đầu tư 2 dự án tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi là 789 tỷ đồng.  

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.