Mở rộng Nghĩa trủng Phước Ninh, cải tạo khu điều trị nội trú Bệnh viện Đà Nẵng

Thực hiện Thông báo số 649/TB-TU ngày 6-4-2020 của Thành ủy về chủ trương mở rộng Nghĩa trủng Phước Ninh, UBND thành phố vừa có công văn giao Sở Văn hóa - Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND quận Hải Châu và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án cải tạo, mở rộng Nghĩa trủng Phước Ninh.

Theo đó, chủ trương của Thành ủy và UBND thành phố thống nhất lấy khu đất ký hiệu A2 rộng 3.196m2 ở góc mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh - Hoàng Diệu để mở rộng Nghĩa trủng Phước Ninh hiện nay. UBND thành phố giao Sở Văn hóa - Thể thao khẩn trương kiểm tra, khảo sát, xây dựng phương án tổng thể, tạo sự tôn nghiêm, bảo đảm phù hợp, hài hòa tại khu vực, bố trí kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2020, sớm trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để làm cơ sở triển khai. Được biết, Khu di tích Nghĩa trủng Phước Ninh được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử quốc gia năm 1988. 

UBND thành phố cũng vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo Khu điều trị nội trú 7 tầng tại Bệnh viện Đà Nẵng với tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, do Bệnh viện Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý.

NAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.