Công nhận 4 sản phẩm thương mại đặc trưng của Đà Nẵng năm 2019

.

UBND thành phố vừa có quyết định công nhận các sản phẩm đạt “Sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của thành phố Đà Nẵng năm 2019”. Bốn đơn vị được công nhận bao gồm: nước mắm Nam Ô - Hương Làng Cổ (của Công ty TNHH Mắm Hồng Hương); bánh khô mè Bà Liễu Mẹ (Cơ sở sản xuất bánh khô mè Bà Liễu Mẹ); mắm nhĩ Bình Minh (Hợp tác xã mắm Bình Minh); cà phê MaYaCa (gồm các sản phẩm có ký hiệu MaYaCa M3, MaYaCa M4, MaYaCa M5, MaYaCa GI) của Công ty TNHH MTV Cà phê MaYaCa.

Đây là những sản phẩm mang ý nghĩa, nội dung thể hiện nét đặc trưng của thành phố Đà Nẵng như gắn liền các yếu tố lịch sử, văn hóa, di tích; hoặc sản phẩm có sử dụng nguyên phụ liệu, chất liệu đặc trưng của Đà Nẵng. Sản phẩm được sản xuất trên địa bàn thành phố hoặc có công đoạn sản xuất tại thành phố chiếm hơn 70% trong tổng giá trị cấu thành sản phẩm; sản phẩm thân thiện với môi trường; thời gian thành lập cơ sở sản xuất ít nhất là hai năm tính tới thời điểm nộp hồ sơ xét chọn; có khả năng phát triển mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách du lịch trong và ngoài nước, hướng đến xuất khẩu, có đóng góp cho xã hội.

Chứng nhận có giá trị trong vòng 5 năm, trong thời gian đó, sản phẩm được sử dụng logo sản phẩm thương mại đặc trưng để quảng bá hình ảnh, sản phẩm miễn phí trên các cổng thông tin điện tử của thành phố và các sở, được ưu tiên vay vốn ưu đãi và được hỗ trợ tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế.

KHÁNH HÒA

;
;
.
.
.
.
.