Các địa phương quyết định dừng, hoãn hoạt động vận tải tùy tình hình chống dịch

.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể đã ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-BGTVT ngày 7-5-2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19.

Theo đó, Bộ GTVT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tế của Covid-19 tại địa phương quyết định việc dừng, giãn, hoãn, điều chỉnh tần suất hoạt động vận chuyển trên toàn tỉnh (hoặc tại địa bàn trong tỉnh) đối với các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh/liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt trong địa bàn tỉnh/liên tỉnh; hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân; bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất.

Đối với lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, Bộ GTVT đề nghị chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tế quyết định việc dừng, giãn, hoãn, điều chỉnh tần suất hoạt động vận chuyển hành khách của các tuyến vận tải thủy nội địa, hàng hải và các tuyến từ bờ ra đảo nội tỉnh/liên tỉnh; không hạn chế khai thác đối với các chuyến tàu không vận chuyển hành khách.

PHƯƠNG UYÊN

;
;
.
.
.
.
.