Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe quá hạn do Covid-19

.

Ngày 5-10, Sở Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, thực hiện Công văn số 10234/BGTVT-ATGT ngày 29-9-2021 của Bộ GTVT về việc cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại các địa phương áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Sở GTVT triển khai nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe có ngày hết hạn của giấy phép lái xe để thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại theo quy định tại Điều 36, Điều 38, Điều 39, Điều 40, Điều 41 Thông tư số 12/2017/TT/BGTVT ngày 15-4-2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của Sở GTVT, Trung tâm Hành chính thành phố. Hồ sơ được tính từ ngày hết hạn thực tế ghi trên giấy phép lái xe cộng với thời gian thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống Covid-19 theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31-7-2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (từ ngày 31-7-2021 đến ngày 30-9-2021).

Được biết, thời gian thực hiện việc cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe được triển khai từ ngày 1-10 đến ngày 31-10-2021. Việc cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe nêu trên chỉ áp dụng cho các cá nhân đang cư trú, người thực hiện nhiệm vụ tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 30-7-2021 đến ngày 30-9-2021.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.