Từ ngày 10-10, đưa vào hoạt động Trung tâm quản lý, giám sát người trên phương tiện luồng xanh

.

ĐNO - UBND thành phố thống nhất thành lập Trung tâm quản lý của thành phố và tổ quản lý tại phường, xã để phối hợp quản lý, giám sát người trên phương tiện luồng xanh vận chuyển hàng hóa ra vào thành phố, hoạt động từ ngày 10-10.

UBND thành phố vừa có Văn bản số 6765/UBND-SGTVT ngày 6-10 về việc triển khai quản lý người trên phương tiện đăng ký luồng xanh.

Theo đó, nhằm tăng cường công tác quản lý đối với người và phương tiện vận chuyển hàng hóa có đăng ký luồng xanh ra, vào thành phố bảo đảm yêu cầu phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới, Chủ tịch UBND thành phố thống nhất thành lập Trung tâm quản lý của thành phố và tổ quản lý tại phường, xã để phối hợp quản lý, giám sát người trên phương tiện luồng xanh vận chuyển hàng hóa ra, vào thành phố.

Cụ thể, tại thành phố: thành lập Trung tâm quản lý người trên phương tiện luồng xanh ra, vào thành phố, gồm Công an thành phố (chủ trì), đại điện các sở: Giao thông vận tải, Y tế, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp, UBND các quận, huyện.

Tại cơ sở: thành lập tổ quản lý, giao UBND quận, huyện chỉ đạo UBND các phường, xã thành lập các tổ tại phường, xã.

UBND thành phố giao Sở Công Thương, Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp, Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, cảng Đà Nẵng thành lập tổ quản lý tại đơn vị để thực hiện việc tiếp nhận thông tin từ Trung tâm quản lý của thành phố, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với người trên phương tiện đăng ký luồng xanh trên địa bàn quản lý của phường, xã, Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, cảng Đà Nẵng.

Công an thành phố chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị xây dựng phương án vận hành và quy chế làm việc của Trung tâm quản lý, khẩn trương đưa vào hoạt động bắt đầu từ ngày 10-10-2021.

Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện, Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp, Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, cảng Đà Nẵng; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp; Sở Y tế trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện tốt việc hướng dẫn, kiểm tra, xử lý, xử phạt nghiêm... các cá nhân và tổ chức vi phạm quy định về hoạt động vận tải hàng hóa ra vào thành phố.

Công văn này thay thế cho Công văn số 5688/UBND-ĐTĐT ngày 17-8-2021 của Chủ tịch UBND thành phố.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.