Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển huyện Hòa Vang

.

Văn phòng UBND thành phố vừa ban hành thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh về xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển huyện Hòa Vang.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp thực hiện các thủ tục đề nghị bố trí vốn chuẩn bị đầu tư trong năm 2022 đối với chủ trương đầu tư từ 1-2 vùng nông nghiệp công nghệ cao từ vốn đầu tư công; xây dựng chính sách chuyển đổi một số diện tích đất rừng nghèo, rừng sản xuất kém hiệu quả sang sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Sở Du lịch khẩn trương thẩm định đề án Thí điểm phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản kết hợp khai thác du lịch, dịch vụ trên địa bàn huyện.

UBND huyện Hòa Vang chủ trì, phối hợp xây dựng đề án hoặc phương án về cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện phát triển toàn diện, ổn định kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Các sở, ban, ngành khẩn trương nghiên cứu, tham gia ý kiến dự thảo về Nghị quyết của HĐND thành phố quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2022-2025...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích