Chuẩn hóa quy trình ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao

.

Sáng 9-12, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Khu Công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Linh và dự án Tảo Việt AlgaeVi và trao bằng tốt nghiệp, khen thưởng 3 dự án ươm tạo doanh nghiệp CNC năm 2020 gồm: Ứng dụng trợ lý ảo giao thông Caris (Công ty CP Caris); Phân lập và nuôi cấy nhóm vi sinh vật bản địa ứng dụng trong sản xuất đất trồng (Công ty CP Công nghệ vi sinh Xứ Tiên); Phát triển mô hình ứng dụng CNC và tạo sản phẩm giá trị gia tăng từ sinh khối tảo xoắn Spirulina Đà Nẵng (Công ty TNHH Heathy Funhi).

Báo cáo từ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Khu CNC Đà Nẵng cho biết, trong năm 2021, từ sự tham vấn của các chuyên gia, nhà đầu tư, đơn vị đã hoàn thiện và tham mưu Ban quản lý Khu CNC và các khu công nghiệp thành phố ban hành Quy chế hoạt động ươm tạo doanh nghiệp CNC, phù hợp yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ gồm 3 giai đoạn: tiền ươm tạo, ươm tạo và hậu ươm tạo.

Qua đó, nâng cao tính chuyên nghiệp cũng như hiệu quả các chương trình ươm tạo doanh nghiệp thời gian tới. Năm 2021, trong số 7 dự án, ý tưởng đề xuất, Trung tâm đã lựa chọn ra 3 dự án để tiếp tục ươm tạo doanh nghiệp CNC.

KHÁNH HÒA

;
;
.
.
.
.
.