Đẩy mạnh giải pháp phục hồi để tạo sức bật cho phát triển kinh tế

.

Ước tính kinh tế thành phố năm 2021 tăng trưởng GRDP 0,18%. Đây là tín hiệu khả quan về sự phục hồi để tạo đà phát triển kinh tế trong năm 2022. Việc thành phố thực hiện các chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế là bước đi đúng hướng để chuyển sang thực hiện các mục tiêu phát triển theo kịch bản tăng trưởng trong thời gian đến.

Năm 2022, thành phố tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư công, lấy đầu tư công tạo tác động lan tỏa, dẫn dắt và kích thích tăng trưởng kinh tế.  TRONG ẢNH: Thi công tại dự án công trình tuyến đường vành đai phía tây 2. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Năm 2022, thành phố tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư công, lấy đầu tư công tạo tác động lan tỏa, dẫn dắt và kích thích tăng trưởng kinh tế. TRONG ẢNH: Thi công tại dự án công trình tuyến đường vành đai phía tây 2. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Năm 2021 ước đạt giá trị tăng trưởng GRDP 0,18%

Do ảnh hưởng nặng nề của Covid-19 nên kinh tế trong năm 2020 tăng trưởng âm 9,77%. Bước sang năm 2021, kinh tế thành phố từng bước được phục hồi trong quý 1-2021 với tình hình sản xuất công nghiệp chuyển biến tích cực, thương mại tăng trưởng rõ nét. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 3-2021 tăng 25,52% so với tháng 2-2021. Trong quý 1-2021, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực đã đạt mức tăng trưởng khá như: động cơ điện tăng 35,63%, lốp hơi mới tăng 25,38%....

Kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế thành phố khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu quý 1-2021 đạt 666,6 triệu USD, tăng 5,2% so với cùng kỳ 2020. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 357 triệu USD, tăng 1,8%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 309,6 triệu USD, tăng 9,4%. Thành phố vẫn duy trì xuất siêu với mức thặng dư thương mại ước đạt 47,4 triệu USD. Ở thời điểm này, hơn 70% doanh nghiệp cho biết tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và tốt hơn quý 4-2020.

Theo Cục Thống kê thành phố, 6 tháng đầu năm 2021, kinh tế toàn thành phố tăng trưởng 4,99% so với cùng kỳ, tăng 1,05% so với 6 tháng đầu năm 2019. Trong đó, khu vực dịch vụ ước tăng 5,34%, là trụ đỡ chính góp phần vực dậy nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng cũng đang dần lấy lại đà tăng trưởng với mức tăng 2,85%. Kết quả tăng trưởng trong 6 tháng qua cho thấy sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cấp, ngành, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn đã phát huy hiệu quả tích cực.

Ở thời điểm cuối quý 3-2021, Covid-19 bùng phát ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố do thực hiện quy định về giãn cách xã hội và một số biện pháp cấp bách để phòng, chống Covid-19. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội, dự báo kinh tế thành phố quý 4-2021 được phục hồi với giá trị tăng trưởng dương và tính chung cả năm 2021 ước đạt giá trị tăng trưởng GRDP 0,18%. Giá trị tăng trưởng dương là tín hiệu khả quan về sự phục hồi để tạo đà phát triển kinh tế trong năm 2022.

Việc thành phố thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp là bước đi đúng hướng để kinh tế thành phố tăng trưởng trong thời gian đến. Trong ảnh: Công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Universal Alloy Corporation (UAC) Việt Nam (Khu Công nghệ cao).  Ảnh: TRIỆU TÙNG
Việc thành phố thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp là bước đi đúng hướng để kinh tế thành phố tăng trưởng trong thời gian đến. TRONG ẢNH: Công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Universal Alloy Corporation (UAC) Việt Nam (Khu Công nghệ cao). Ảnh: TRIỆU TÙNG

Nhiều tín hiệu lạc quan trong năm 2022

Để chuẩn bị thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế thành phố năm 2020, ngày 26-10-2021, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về việc phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19. Cụ thể, 3 kịch bản tăng trưởng gồm: tăng trưởng thấp trong bối cảnh tình hình dịch bệnh được khống chế tốt nhưng phục hồi kinh tế của quốc tế và cả nước còn chậm.

Một số chuỗi cung ứng còn hạn chế, lượng khách du lịch có trở lại nhưng chưa được như kỳ vọng, dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 4,9% so với năm 2021. Kịch bản tăng trưởng trung bình trong bối cảnh tình hình dịch bệnh được khống chế tốt, kinh tế quốc tế và cả nước vẫn đang trong quá trình phục hồi; một số ngành dịch vụ bắt đầu phát triển ổn định, lượng khách du lịch có xu hướng tăng, dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 6,2% so với năm 2021.

Kịch bản tăng trưởng cao trong bối cảnh tình hình dịch bệnh được khống chế tốt, kinh tế quốc tế và cả nước phát triển trở lại bình thường, một số ngành dịch vụ phát triển mạnh, lượng khách du lịch có xu hướng tăng cao, dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 8,11% so với năm 2021.

Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Huỳnh Huy Hòa, việc thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp khôi phục lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội là bước đi đúng hướng. Thành phố đã thích ứng với những biến số tăng trưởng kinh tế ngay trong năm 2021 khi một số lĩnh vực kinh tế mũi nhọn tăng trưởng thấp, trong đó có lĩnh vực du lịch nhưng bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ trong 11 tháng tăng trưởng 7,3% hay như lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa trong 11 tháng tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm 2020. Với kết quả dự báo kinh tế tăng trưởng dương (0,18%) trong năm 2021, thành phố đạt mục tiêu ở mức cao nhất trong 3 kịch bản phục hồi, phát triển kinh tế quý 4 và cả năm 2021. Kế hoạch phát triển kinh tế thành phố năm 2022 đặt ra mục tiêu tăng trưởng ở cấp độ trung bình theo kịch bản tăng trưởng khoảng 6,2%; mục tiêu phấn đấu đạt cấp độ cao tức 8,11%.

Ông Huỳnh Huy Hòa phân tích, với mục tiêu tăng trưởng trên 6% chỉ tương ứng GRDP có tổng giá trị 62.000 tỷ đồng so với mức tổng giá trị tăng trưởng của thành phố ở thời điểm năm 2019 là 69.000 tỷ đồng. Mặc dù kinh tế thành phố còn phụ thuộc vào nhiều biến số tăng trưởng bởi tác động Covid-19 nhưng với những thuận lợi có được như: việc bao phủ vắc-xin, tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất; xử lý các điểm nghẽn về lưu thông hàng hóa, đất đai; phát huy các kết quả trong thu hút đầu tư..., năm 2022, dự báo kinh tế thành phố tăng trưởng ở mức cao tương ứng theo kịch bản 8,11%.

Đồng thời, năm 2022, những tín hiệu lạc quan từ việc kết nối và mở lại các hoạt động du lịch; dịch vụ logistics khơi thông... là nguồn lực hỗ trợ cho sự tăng trưởng kinh tế thành phố. Năm 2022, thành phố sẽ tập trung công tác phòng, chống Covid-19, hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội; phục hồi và phát triển kinh tế. Trong đó, ngân sách Nhà nước ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống Covid-19, an sinh xã hội, đầu tư công; đặc biệt phát huy vai trò của đầu tư công để tạo tác động lan tỏa, dẫn dắt và kích thích tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.