Tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, định hướng sử dụng hiệu quả, khơi thông nguồn lực đất đai

.

ĐNO - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị các tỉnh, thành phố miền Trung tiếp tục chia sẻ những thành tựu đạt được, những vấn đề thực tiễn của việc quản lý, sử dụng đất đai, nhằm gợi mở những chủ trương, định hướng, giải pháp trong thời kỳ mới để sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai và thực sự là một nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến với 19 tỉnh, thành phố miền Trung góp ý kiến tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Quang cảnh hội nghị trực tuyến với 19 tỉnh, thành phố miền Trung góp ý kiến tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Chiều 7-12, tại Đà Nẵng, Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị trực tuyến với 19 tỉnh, thành phố miền Trung góp ý kiến tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31-10-2012 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Hội nghị dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đại diện cho các tỉnh; các cơ quan Trung ương; lãnh đạo các địa phương; đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, việc tiếp tục lấy ý kiến góp ý của các tỉnh, thành phố, cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm giải quyết các vấn đề đang còn có ý kiến khác nhau, đưa ra các kiến nghị, đề xuất cụ thể, khả thi, phù hợp để hoàn thiện Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Đồng thời tạo diễn đàn để các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực miền Trung  trao đổi, nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương; tạo sự đồng thuận trong việc đề xuất với Trung ương những quan điểm, mục tiêu, giải pháp về định hướng quản lý, sử dụng đất đai trong thời kỳ mới; làm rõ hơn những vấn đề còn băn khoăn trong công tác tổng kết nghị quyết.

Qua đó đề nghị các tỉnh, thành phố với thực tiễn phong phú, kinh nghiệm từ địa phương mình, tiếp tục đóng góp ý kiến vào 3 nhóm vấn đề chính hiện còn đang còn nhiều ý kiến khác nhau, cần được làm rõ, nhất là chỉ ra những những hạn chế và phân tích sâu về những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, đề ra định hướng, giải pháp thực hiện trong giai đoạn mới.

Các tỉnh, thành phố cùng chia sẻ một số kinh nghiệm, những mô hình mới, cách làm hay, những thành công từ thực tiễn để không chỉ các tỉnh, thành phố trong khu vực nghiên cứu vận dụng mà góp phần để ban chỉ đạo tổng hợp, thể chế hóa trong thời gian tới.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cũng đánh giá cao tinh thần tích cực làm việc, đóng góp những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm từ các địa phương, bộ, ngành, nhất là nhiều nội dung đã được các địa phương thống nhất khá cao.

Hội nghị đã đi thẳng vào những vấn đề lớn trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW trên địa bàn các tỉnh, thành phố, giúp ban chỉ đạo hiểu rõ hơn những thành tựu đã đạt được, những vấn đề thực tiễn cũng như những hạn chế, kinh nghiệm về quản lý, sử dụng đất đai và gợi mở những chủ trương, định hướng, giải pháp trong thời kỳ mới với mục tiêu bảo đảm nguồn tài nguyên đất đai được sử dụng một cách hiệu quả, bền vững.

Nguồn tài nguyên đất đai thực sự là một nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, góp phần thực hiện mục tiêu đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cũng đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan trong địa phương mình tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện góp ý bằng văn bản và gửi lại ban chỉ đạo để làm cơ sở hoàn thiện đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.