CPI tháng 2 tăng 0,88%

.

Ngày 28-2, Cục Thống kê thành phố cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn thành phố tháng 2-2022 tăng 0,88% so với tháng trước, giảm 0,98% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 2 tháng đầu năm, CPI giảm 0,23% so với bình quân cùng kỳ 2021.

So với tháng 1, trong số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 7 nhóm hàng có CPI tăng, cụ thể: giao thông tăng 2,54%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,8%; đồ uống và thuốc lá tăng 1,41%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,2%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,11%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,04%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,04%.

Có 2 nhóm hàng giảm giá so với tháng trước là bưu chính viễn thông giảm 0,9%; nhóm may mặc, mũ nón và giày dép giảm 0,08%. 2 nhóm có CPI bình ổn là nhóm thuốc và dịch vụ y tế; giáo dục.

Một số nguyên nhân tác động đến chỉ số CPI tháng 2 là giá xăng dầu đã trải qua lần thứ 5 tăng giá liên tiếp, làm ảnh hưởng trực tiếp đến giá dịch vụ giao thông vận tải và các nhóm hàng hóa khác.

Trong tháng 2, chỉ số giá nhóm nguyên liệu (xăng, dầu nhờn, dầu diezen) tăng 5,51% và dầu hỏa tăng 8,39%.

Bên cạnh các nguyên nhân tác động tăng giá cũng có một số yếu tố kiềm hãm biến động của CPI như giá dịch vụ nhà thuê giảm 0,15%, một số mặt hàng may mặc, cây cảnh… giảm giá.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.