Kinh tế

Phấn đấu đến ngày 15-6, 100% cá nhân, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử

08:23, 14/05/2022 (GMT+7)

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch về triển khai hóa đơn điện tử tại thành phố Đà Nẵng, mục tiêu phấn đấu đến ngày 15-6-2022, 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn (tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19-10-2020) sử dụng hóa đơn điện tử.

Lộ trình có 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ ngày 1-4 đến 31-5, triển khai đạt 80% các doanh nghiệp chưa đăng ký hóa đơn điện tử phải thực hiện hoàn thành đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2019/NĐ-CP và Thông tư số 78/2020/TT-BTC. Giai đoạn 2: từ ngày 1 đến 15-6, triển khai đạt 100% doanh nghiệp chưa đăng ký hóa đơn điện tử phải thực hiện hoàn thành đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

M.Q

.