Kinh tế

Cập nhật, báo cáo kết quả trực tuyến về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư

11:03, 13/05/2022 (GMT+7)

ĐNO - Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện phải cập nhật thông tin, báo cáo kết quả trực tuyến về thực hiện chính sách hỗ trợ, giải quyết kiến nghị đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Cụ thể, theo Công văn số 2459/UBND-SKHĐT ngày 7-5-2022, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Trung tâm Thông tin dịch vụ công thành phố lập banner chuyên mục “Vướng mắc doanh nghiệp” trên trang chủ cổng “Góp ý Đà Nẵng” và cổng “Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng” để doanh nghiệp, nhà đầu tư nhận biết để nắm bắt thông tin, gửi phản ánh, kiến nghị.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tích hợp chuyên mục trên lên trang thông tin điện tử của sở; đồng thời chủ động, thường xuyên cập nhật các nội dung phản ánh, kiến nghị và phản hồi kết quả xử lý thông tin.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan kể từ năm 2022 định kỳ hằng quý báo cáo tình hình tiếp nhận và xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư vào các ngày 15 của tháng cuối cùng trong quý.

TRIỆU TÙNG 

.