Đà Nẵng đón làn sóng đầu tư mới, tạo điều kiện tăng tốc để phát triển bền vững

.

ĐNO - Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022 vào chiều 25-6. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn những lời nhận xét tốt đẹp của nhà đầu tư quốc tế về Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Đó là cơ sở để Việt Nam tiếp tục cố gắng cải thiện môi trường đầu tư phù hợp.

Việt Nam cam kết với các nhà đầu tư về xây dựng môi trường đầu tư bình đẳng, công khai với lợi ích hài hòa giữa các bên. Cụ thể, Việt Nam đang xây dựng nền tảng kinh tế thị trường trên cơ sở xã hội chủ nghĩa, bảo đảm các quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.

Trong đó, các nhà đầu tư, doanh nghiệp là yếu tố quan trọng để cùng phát triển xuyên suốt. Thủ tướng khẳng định sự phát triển của kinh tế Việt Nam trên cơ sở phát triển bền vững, phát triển vì mục tiêu bảo vệ con người và tối đa quyền con người.

Bên cạnh đó, yếu tố con người luôn là trung tâm và mục tiêu của phát triển, là chủ thể và động lực của Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam có đường lối ngoại giao tự chủ, đa phương hóa, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, hợp tác đa phương, là đối tác tin cậy vì mục tiêu hòa bình.

Việt Nam đang xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Đây là nền tảng để Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng là điểm đến đầu tư của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, những nền tảng trên còn được củng cố bởi các yếu tố như bảo đảm an ninh trật tự, an ninh - quốc phòng. Nhà đầu tư luôn được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp khi đầu tư tại Việt Nam.

Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới với rất nhiều việc phải làm về thể chế, hạ tầng, nhân lực. Cụ thể, chúng ta phải biết sức mạnh của mình ở đâu để phát huy tốt nhất, cùng với đó là xác định điểm yếu của mình để kịp thời khắc phục.

Song song đó là thực hiện các kế hoạch chiến lược về phát triển hạ tầng, bao gồm hạ tầng cứng và hạ tầng mềm; thể chế theo cơ chế thị trường xã hội chủ nghĩa; cải cách thủ tục hành chính và đào tạo nguồn nhân lực.

Nguồn nhân lực của đất nước chúng ta được đào tạo từ cách đây 10 năm khác, 5 năm trước khác và sắp tới lại càng khác. Vì vậy, đòi hỏi công tác đào tạo nhân lực phải toàn diện hơn, sâu sắc hơn. Đó là quy luật của sự phát triển.

Một trong những trụ cột của đổi mới kinh tế là hội nhập sâu rộng, tích cực và chủ động. 

Việt Nam muốn đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đa dạng hóa sản phẩm thì cần có những Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được ký kết.

Đến nay, Việt Nam đã ký kết trên 15 Hiệp định thương mại tự do (FTA), bao gồm tất cả những thị trường lớn nhất trên thế giới. Thời gian tới, chúng ta cần phải cố gắng hơn nữa để có nhiều FTA được ký kết.

Sau khi cơ bản khống chế được Covid-19, Việt Nam hiện đang mở cửa thị trường quốc tế với nhiều hoạt động lớn đã và đang diễn ra. Trong bối cảnh khó khăn do Covid-19, Việt Nam vẫn giữ mức tăng trưởng dương, an sinh xã hội cơ bản bảo đảm.

Để có được điều này, đó là sự giúp đỡ từ Chính phủ các nước, bạn bè, đối tác quốc tế trong đồng hành, đóng góp, hỗ trợ, hành động thiết thực, kịp thời đối với Việt Nam trong công cuộc phòng, chống Covid-19 suốt hơn 2 năm qua.

Đối với thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, đây là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế và cơ hội nổi trội. Trong những năm qua, cụ thể là từ khi chia tách từ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Đà Nẵng đã vươn lên rất mạnh mẽ trên tất cả các mặt; thể hiện tinh thần, kết quả “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Đà Nẵng và các nhà đầu tư tập trung phát triển các lĩnh vực ưu tiên như: công nghệ thông tin, hạ tầng chuyển đổi số, chống biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng xanh; đa dạng hóa chuỗi cung ứng; phát triển hạ tầng công nghiệp, đô thị; phát triển thị trường vốn; tập trung đào tạo nguồn nhân lực; phát triển công nghiệp dược, thiết bị, vật tư y tế; công nghiệp có tính chất nền tảng; thúc đẩy đổi mới sáng tạo...

Thủ tướng gợi mở một số nhiệm vụ, giải pháp để Đà Nẵng đón đầu các làn sóng đầu tư, tạo bứt phá, động lực mới cho phục hồi nhanh, phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Theo đó, thành phố cần tập trung xây dựng, hoàn thiện quy hoạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đẩy mạnh hợp tác, liên kết vùng; khơi thông, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển mạnh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Thành phố tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; thực hiện tốt các nhiệm vụ về các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư...

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phải phối hợp hiệu quả, chặt chẽ hơn nữa, đổi mới hơn nữa, cải cách hành chính hơn nữa; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; xem xét các cơ chế chính sách phù hợp, tạo tiền đề cho Đà Nẵng tăng tốc phát triển.

Đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, doanh nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững và thực hiện đúng cam kết đầu tư, thỏa thuận hợp tác, khẳng định uy tín, nói đi đôi với làm. Việc thực hiện các dự án phải triển khai đúng kế hoạch, tuân thủ pháp luật, đảm bảo chất lượng đầu tư.

Các nhà đầu tư, kinh doanh đặt ra mục tiêu lợi nhuận nhưng phải gắn với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường, vì mục tiêu phát triển bền vững cho chính doanh nghiệp và người dân, cộng đồng; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động; quan tâm xây dựng môi trường lao động an toàn, thân thiện, hài hòa.

Qua đó, cùng Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung xây dựng, hoàn thiện nền kinh tế độc lập, tự chủ; nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; làm cho đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, Chính phủ Việt Nam khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi đối với mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh hợp pháp, chính đáng tại Việt Nam.

Với những cơ hội thuận lợi và tiềm năng, lợi thế rất lớn, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng thời gian tới Đà Nẵng sẽ bứt tốc trong công tác thu hút đầu tư, phục hồi nhanh và phát triển bền vững, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đề ra.

THÀNH LÂN - MAI QUẾ - VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.