Gần 15 tỷ đồng sửa chữa 6 khu chung cư xuống cấp

.

ĐNO - UBND thành phố ban hành Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 29-7-2022 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án “Sửa chữa các khu chung cư trên địa bàn thành phố năm 2022”.

Việc sửa chữa các khu chung cư trên địa bàn thành phố nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp, hư hỏng của công trình, bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng và cải thiện mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố.

Theo đó, quy mô đầu tư dự án gồm: cải tạo, chống thấm, chống dột; cải tạo mái tôn, xà gồ; cải tạo vết nứt; cải tạo tường bong tróc, rêu mốc tại 6 khu chung cư trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Khu chung cư Làng cá Nại Hiên Đông vị trí 1, 2, 3 (8 đơn nguyên); Khu chung cư Hòa Hiệp 2 (5 đơn nguyên); Khu chung cư Phước Lý (2 đơn nguyên 4, 5); Khu chung cư Nại Hiên Đông C2 (3 đơn nguyên B, C, D); Khu chung cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông (10 đơn nguyên); Khu chung cư thu nhập thấp đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc (5 đơn nguyên). Tổng mức đầu tư 14,89 tỷ đồng. 

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thực hiện quản lý Nhà nước theo quy định; giao Giám đốc Sở Xây dựng quyết định đơn vị thực hiện nhiệm vụ làm chủ đầu tư, quản lý dự án.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.