Đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nước mắm Nam Ô

.

UBND thành phố vừa quyết định cho phép Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng làm chủ đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý “Nam Ô” và được sử dụng địa danh “Nam Ô” để đăng ký chỉ dẫn địa lý “Nam Ô” cho sản phẩm nước mắm Nam Ô của thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, trao quyền cho UBND quận Liên Chiểu tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý “Nam Ô” cho sản phẩm nước mắm Nam Ô của thành phố Đà Nẵng; thống nhất xác nhận 5 bản đồ khổ A3; 5 bản đồ A4 khu vực địa lý nước mắm Nam Ô của thành phố Đà Nẵng.

Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện việc đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nước mắm Nam Ô của thành phố Đà Nẵng đúng mục đích, đúng quy định pháp luật.

V.H

;
;
.
.
.
.
.