Nhiều thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và UBND thành phố

.

Đại học Đà Nẵng vừa ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020-2025 với UBND thành phố. Theo đó, nội dung hợp tác trọng tâm giữa Đại học Đà Nẵng và UBND thành phố Đà Nẵng sẽ được triển khai trong giai đoạn này gồm: nghiên cứu, đề xuất các giải pháp góp phần phát triển du lịch Đà Nẵng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững; xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu, có thương hiệu mạnh trong nước và quốc tế; triển khai các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế để xúc tiến thương mại, phát triển thị trường và các sản phẩm của thành phố; xây dựng và triển khai các chương trình ứng dụng công nghệ 4.0 (AI, dữ liệu lớn, IoT, chuyển đổi số…); đào tạo nguồn nhân lực cho các dự án phát triển Đà Nẵng thành đô thị “thông minh”, chính quyền điện tử; kết nối đồng bộ với mạng lưới đô thị “thông minh” trong nước và khu vực ASEAN; đặt hàng quản lý các dự án, công trình phù hợp với các lĩnh vực chuyên môn, đào tạo của Đại học Đà Nẵng như quản lý cầu đường, các dự án giao thông thông minh; đào tạo, thu hút nguồn nhân lực cho Khu công nghệ cao; nghiên cứu, bảo vệ môi trường, sinh thái, các nguồn tài nguyên và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu…

Thành phố mời lãnh đạo, chuyên gia Đại học Đà Nẵng tham gia các hội nghị, hội thảo; góp ý, thẩm tra, thẩm định, thiết kế các công trình, hạng mục của thành phố trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, kiến trúc, giao thông vận tải, logistics, tài nguyên môi trường, văn hóa-xã hội, y học; phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình, chính sách về khoa học xã hội và nhân văn, chú trọng phát huy văn hóa đặc trưng của thành phố… Đặc biệt, hai bên sẽ phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng Đại học Đà Nẵng (tại Hòa Quý-Điện Ngọc) theo đúng quy hoạch để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế cho thành phố và khu vực.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.