Đại học Đà Nẵng không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo

Ngày 17-1, tại hội nghị triển khai công tác Đảng Đại học Đà Nẵng năm 2020, đơn vị đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện tốt các chính sách nhằm nâng cao vị thế, vai trò của Đại học Đà Nẵng; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, phù hợp với định hướng phát triển về đào tạo và nghiên cứu khoa học; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Đà Nẵng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Đại học Đà Nẵng là Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng, hiện có 1.323 đảng viên, trong đó có 630 đảng viên nữ, 289 đảng viên là sinh viên.

HÀ THU

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.