Đề tham khảo THPT quốc gia 2020: Lượng kiến thức lớp 12 giảm

.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đề thi tham khảo các môn của kỳ thi THPT quốc gia 2020. Theo nhận định chung của các giáo viên hệ thống giáo dục HOCMAI, các môn như: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh đều bám sát tinh thần tinh giản kiến thức.

Bộ sẽ hoàn thiện hơn đề Ngữ văn

Theo tổ Ngữ văn của hệ thống giáo dục HOCMAI, đề tham khảo cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 nhìn chung không có thay đổi so với các năm trước. Kiến thức và kỹ năng được kiểm tra không vượt ra ngoài nội dung chương trình được điều chỉnh theo hướng tinh giản mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) mới công bố gần đây.  

Ban ra đề Ngữ văn cần lưu tâm việc diễn đạt chặt chẽ hơn các câu lệnh. Ảnh: TTXVN
Ban ra đề Ngữ văn cần lưu tâm việc diễn đạt chặt chẽ hơn các câu lệnh. Ảnh: TTXVN

Cấu trúc đề vẫn gồm hai phần, gồm phần Đọc hiểu (3 điểm) và Làm văn (7 điểm). 

Câu hỏi đọc hiểu gồm ngữ liệu đọc hiểu nằm ngoài sách giáo khoa, cùng 4 câu hỏi đọc hiểu theo các mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Đó là những dạng câu hỏi quen thuộc với học trò từ nhiều năm nay. Phần làm văn, câu nghị luận xã hội (2 điểm) với yêu cầu viết một đoạn văn khoảng 200 chữ, nội dung nghị luận là vấn đề có quan hệ hữu cơ với nội dung trong ngữ liệu đọc hiểu - đó cũng là kiểu dạng câu hỏi từ năm 2016. 

Riêng đối với câu nghị luận văn học yêu cầu nêu “Cảm nhận của anh/chị về nhân vật Mị trong đêm mùa xuân ở Hồng Ngài (Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài)” được nhận định: Đây là phần kiến thức trong chương trình học kỳ 2 lớp 12, không ra ngoài nội dung tinh giản của Bộ GD&ĐT. Đây là đơn vị kiến thức nhỏ, phù hợp với dung lượng bài văn 5 điểm trong thời lượng đề thi 120 phút; cũng là kiểu dạng bài nghị luận quen thuộc với học trò mấy năm gần đây.

Còn theo TS Trịnh Thu Tuyết, nếu đề thi Ngữ văn trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 bám sát mô hình đề tham khảo, học trò sẽ rất thuận lợi về tâm thế cũng như kiến thức, kỹ năng đã được ôn luyện.

Tuy nhiên, TS Trịnh Thu Tuyết cũng nêu đề xuất: Trong đề thi chính thức, Ban ra đề lưu tâm việc diễn đạt chặt chẽ hơn các câu lệnh, tránh gây hoang mang cho học trò.

Ví dụ câu Nghị luận xã hội trong đề thi minh họa, khi yêu cầu: “Từ nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về những “hành động nhỏ” làm nên người anh hùng giữa đời thường”, học sinh sẽ băn khoăn trong quá trình triển khai hệ thống ý nghị luận, vì đây thực chất là yêu cầu nghị luận cho một bài văn, không phải cho đoạn văn. Học sinh sẽ yên tâm hơn nếu đề bài xác định rõ là “…trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa, hiệu ứng, tầm quan trọng, những “hành động nhỏ” làm nên người anh hùng giữa đời thường”. 

Bám sát tinh thần tin giản

Theo nhận định của tổ Toán, hệ thống giáo dục HOCMAI: Đề thi vẫn bao gồm 50 câu hỏi với thời gian làm bài 90 phút và tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ GD&ĐT công bố. Trong đó, 90% câu hỏi (45 câu) thuộc chương trình kỳ I của lớp 12; 10% số câu hỏi (5 câu) thuộc chương trình lớp 11 thuộc các chương sau: Tổ hợp - xác suất; cấp số cộng - cấp số nhân; hình không gian (tính khoảng cách - tính góc).

Đề tham khảo bám sát tinh thần của Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH: Không xuất hiện những nội dung thuộc chương trình tinh giản, không xuất hiện trong đề thi. Số lượng các câu hỏi ở kiến thức học kỳ II lớp 12 giảm đi đáng kể. Với chương số phức chỉ có 2 câu hỏi (12, 31), hình học không gian Oxyz có 9 câu (13, 14, 15, 16, 30, 32, 33, 34, 35), chủ yếu ở mức câu hỏi nhận biết, thông hiểu.

Chương nguyên hàm, tích phân, các kiến thức học kỳ II chiếm ít và đều là câu hỏi ở mức độ cơ bản. Không xuất hiện câu quá khó nhưng cũng không dễ lấy điểm cao. Có khoảng 35 câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu, chiếm 70%. Phần còn lại là các câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao (30%).

Nhận định chung của tổ Toán, đề tham khảo không xuất hiện các câu hỏi quá khó, nhưng để lấy được điểm cao cũng không phải là dễ dàng. Điều này là phù hợp với mục tiêu của kỳ thi THPT quốc gia nói chung, cũng như kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 nói riêng.

Đề Tiếng Anh được tổ Tiếng Anh của hệ thống giáo dục HOCMAI nhận định có cấu trúc đề tương đương với đề thi THPT quốc gia 2019.

Nội dung các câu hỏi trong đề tham khảo thuộc chương trình lớp 11 và lớp 12, trong đó tập trung chủ yếu vào lớp 12 (90%). Chủ đề các bài đọc nằm trong sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 11 và 12, bao gồm: Family life, Higher education và Environment.

Về mức độ khó của các câu hỏi: Các câu hỏi dễ và trung bình vẫn là các câu hỏi về kiến thức ngữ pháp; các câu hỏi khó thường tập trung vào các câu hỏi về word choice, idioms. 

Nhóm câu hỏi thuộc phần dưới 5 điểm rơi vào các kiến thức rất cơ bản, chủ yếu tập trung vào các kiến thức ngữ pháp lớp 12.

Các câu hỏi này thuộc mức độ nhận biết và thông hiểu với các dạng bài chủ yếu như: Cách phát âm đuôi-s, cách phát âm nguyên âm i, trọng âm với từ hai âm tiết và ba âm tiết.

Dạng bài hoàn thành câu: Động từ nguyên thể có "to", câu điều kiện, thì động từ, liên từ, câu hỏi đuôi; câu giao tiếp; tìm lỗi sai; câu đồng nghĩa. Nối câu trực tiếp, gián tiếp, so sánh; Modal verbs 

Nhóm câu hỏi thuộc phần trên 5 điểm nằm tập trung vào một số câu ngữ pháp khó dạng bài hoàn thành câu và từ vựng, nằm rải rác ở các dạng bài như: Tỉnh lược mệnh đề quan hệ, mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian; phrasal verbs, idioms và word choice ở dạng bài hoàn thành câu; câu hỏi từ vựng nằm ở bài điền từ và đọc hiểu; đảo ngữ ở dạng bài nối câu. Bên cạnh đó, các câu hỏi khó còn nằm ở dạng câu hỏi suy luận và tìm ý chính của bài đọc.

Theo  Báo Tin tức

;
;
.
.
.
.
.