Đại học Đà Nẵng tập huấn về bảo đảm chất lượng và kiểm định giáo dục

.

Từ ngày 26 đến 28-6, gần 150 đại biểu đến từ 42 trường đại học, cao đẳng trên cả nước tham gia tập huấn về bảo đảm chất lượng và kiểm định giáo dục do Đại học Đà Nẵng tổ chức.

Tại khóa tập huấn, các học viên được các chuyên gia cung cấp, chia sẻ những thông tin, tri thức mới nhất về nội dung, phương pháp và cách tiếp cận, đánh giá chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra; quy trình xây dựng chương trình đào tạo, thực hành làm việc nhóm các kỹ năng xây dựng chuẩn đầu ra; thực hành phân tích, sử dụng các công cụ kiểm soát nhằm đánh giá các chuẩn đầu ra cũng như sự phù hợp của chương trình đào tạo với chuẩn đầu ra; kinh nghiệm và kỹ năng thực hành lấy ý kiến các bên liên quan...

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích