Đại học Đà Nẵng: Hợp tác đào tạo kiến thức, kỹ năng cho doanh nghiệp

.

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 4487/KH-UBND về thỏa thuận hợp tác giữa UBND thành phố và Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2025.

Theo kế hoạch, nội dung hợp tác bao gồm nhiều lĩnh vực như: du lịch, dịch vụ và hợp tác quốc tế; khoa học - công nghệ và thông tin - truyền thông; giao thông vận tải; quy hoạch, xây dựng, công nghiệp; tài nguyên và môi trường; văn hóa - xã hội.

UBND thành phố đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động làm việc với Đại học Đà Nẵng để triển khai kế hoạch, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể  từng năm; bổ sung cập nhật những nhiệm vụ phát sinh trong quá trình triển khai.

Trong khuôn khổ hợp tác, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) tổ chức các chương trình đào tạo nhằm tăng cường kiến thức và kỹ năng quản trị doanh nghiệp, ứng dụng thương mại điện tử trong sản xuất và kinh doanh, đào tạo lập dự án đầu tư... cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích