Ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa

.

Ngày 25-2, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ký quyết định ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa (SGK) phù hợp với cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với 2 tiêu chí để lựa chọn.

Tiêu chí 1: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của Đà Nẵng. Nội dung SGK phải bảo đảm tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của thành phố;  bảo đảm tính linh hoạt, có thể điều chỉnh phù hợp với khả năng và phong cách học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại thành phố. Cấu trúc, nội dung SGK tạo cơ hội để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp, sát với thực tế thành phố Đà Nẵng. Chất lượng sách tốt (giấy in, độ bền, độ nét của chữ in...), không có lỗi in ấn... và có giá thành hợp lý.

Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục tiểu học. Trước hết, phù hợp với việc học của học sinh như được trình bày hấp dẫn, gây hứng thú với học sinh. Kênh chữ chọn lọc, kênh hình gần gũi, trực quan, phù hợp với nội dung bài học, có tính thẩm mỹ và tính giáo dục cao. Nội dung mỗi bài học trong SGK được thể hiện, trình bày sinh động, có sức lôi cuốn, thúc đẩy học sinh học tập tích cực, kích thích tư duy sáng tạo, độc lập. Nội dung các bài học/chủ đề trong mỗi môn học cần bảo đảm tính liên môn với các môn học khác và có những hoạt động học tập thiết thực. Các nhiệm vụ học tập trong mỗi bài học phải hướng đến việc phát triển kỹ năng nhận thức, kỹ năng tư duy, rèn khả năng tích hợp, vận dụng kiến thức mới cho học sinh.

Phù hợp với cơ sở vật chất và việc lập kế hoạch dạy học tại cơ sở giáo dục tiểu học: Cấu trúc SGK có tính linh hoạt, tạo điều kiện để địa phương, nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục. Nội dung SGK bảo đảm triển khai tốt, phù hợp cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại cơ sở giáo dục tiểu học.

Thuận tiện, hiệu quả đối với giáo viên: Cách thiết kế bài học/chủ đề trong SGK phải hỗ trợ, tạo điều kiện để giáo viên dễ dạy, dễ lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực; bảo đảm triển khai khả thi, phù hợp với năng lực chung của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại cơ sở giáo dục tiểu học. SGK phải có nhiều nội dung, chủ đề kiến thức phong phú, giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn. Nội dung SGK bảo đảm mục tiêu phân hóa, nhiều hình thức và phương pháp đánh giá, thuận lợi cho giáo viên trong việc lựa chọn công cụ đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của học sinh. Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho SGK đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác.

        NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích