Bậc tiểu học sẵn sàng ứng phó với Covid-19 trong năm học mới

.

Ngày 12-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục tiểu học.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm học 2020-2021, toàn quốc có 14.786 cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học với 16.323 điểm trường, giữ ổn định so với năm học trước. Cả nước có tổng số 8.736.033 học sinh tiểu học, tăng 152.301 em so với năm học trước. Tổng số lớp là 280.274 (tăng 4.325 lớp so với năm học trước), tỷ lệ trung bình học sinh/lớp là 31,27.

Toàn quốc có 406.636 giáo viên cấp tiểu học, tăng 6.140 so với năm học trước. Tỷ lệ trung bình giáo viên/lớp là 1,41, cơ bản bảo đảm thực hiện dạy học 2 buổi/ngày. Các địa phương hoàn thành bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và bồi dưỡng giáo viên đại trà cho 100% giáo viên dạy lớp 1 kịp thời trước khi bắt đầu năm học mới. Đối với các lớp đang thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2006, các địa phương tiếp tục chỉ đạo nhà trường thực hiện đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp dạy học và đánh giá học sinh.

Tại Đà Nẵng, năm học 2020-2021, trước diễn biến phức tạp của Covid-19, căn cứ các văn bản hướng dẫn, Sở GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị, trường học bậc tiểu học chủ động xây dựng kế hoạch dạy học trên internet, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh tiểu học được HĐND, UBND thành phố và các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Đến nay, toàn thành phố có 100% trường tiểu học thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày là 94,4 % (tăng 5,1% so với năm học 2019-2020), trong đó 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, năm học 2021-2022, các địa phương cần quan tâm đến quy hoạch trường lớp để bảo đảm chất lượng dạy và học; tiếp tục triển khai bảo đảm chất lượng chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2 và thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2006 từ lớp 3 đến lớp 5. Đặc biệt, năm học này, giáo dục tiểu học đặt ra nhiệm vụ mới là đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học để khắc phục, ứng phó với tác động của Covid-19.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích