Trường ĐH Ngoại ngữ đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học

.

Ngày 14-9, Trường Đại học (ĐH) Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) phối hợp Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức công bố quyết định và trao chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục ĐH cho nhà trường.

Năm 2016, nhà trường đã được kiểm định và công nhận đạt chuẩn chất lượng của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội. Cuối tháng 6-2022; đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của trung tâm tiếp tục đợt đánh giá lần thứ 2 và ra quyết định công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục ĐH cho nhà trường vào ngày 9-8.

Bên cạnh việc triển khai kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục, nhà trường cũng ưu tiên thực hiện kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo.

Đến thời điểm hiện tại, nhà trường đã có 3 chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế AUN-QA (tiêu chuẩn các trường ĐH hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á) và 4 chương trình đào tạo dự định sẽ được kiểm định trong nước vào năm 2022.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.