Phong trào Đông Du - những giá trị từ quá khứ đến hiện tại

.

Ngày 3-3, Trường Đại học Đông Á tổ chức hội thảo khoa “Phong trào Đông Du đầu thế kỷ XX – Những giá trị từ quá khứ đến hiện tại”, thu hút hơn 300 nhà nghiên cứu, nhà sử học trong cả nước, giảng viên và sinh viên các trường tham gia. Hội thảo được chia thành 3 phiên làm việc với 20 báo cáo chuyên đề của các nhà sử học, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên. Xuyên suốt hội thảo là những phân tích tổng quan, chuyên sâu về phong trào Đông Du (1905 - 1909) đầu thế kỷ XX, ảnh hưởng của phong trào Đông Du đối với phong trào yêu nước và xu thế cải cách, duy tân ở Việt Nam đầu thế kỷ XX...

Tại các phiên trình bày, nhiều sử liệu mới được phát hiện và phân tích như: phong trào Đông du và dấu ấn trong quan hệ giao lưu văn hóa, giáo dục Việt Nam - Nhật Bản, ảnh hưởng của phong trào Đông Du đến văn hóa của giới trẻ Việt Nam hiện nay, phong trào Đông Du và sứ mệnh kế tục “cầu học” của sinh viên Trường Đại học Đông Á...

HÀ THU

;
;
.
.
.
.
.