Chính thức có chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2023

.

Chiều 7-4, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Trong đó, nêu chi tiết lịch thi chi tiết của kỳ thi này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Công văn số 1515/BGDĐT-QLCL về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.  

Theo đó, kỳ thi được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30-6-2023. Lịch thi và thời gian thi các bài thi/môn thi chi tiết dưới đây:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 được thực hiện theo hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Bộ GD&ĐT. Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với thanh tra tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra kỳ thi tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Bộ GD&ĐT nêu, Sở GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành địa phương bảo đảm thực hiện đúng Quy chế thi, Công văn hướng dẫn này và các hướng dẫn thực hiện công tác phối hợp tổ chức thi của các cấp có thẩm quyền (nếu có).

Theo Báo Tin tức

;
;
.
.
.
.
.