50 cơ sở giáo dục tham gia hội thảo khoa học cán bộ trẻ toàn quốc

.

Ngày 8-9, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) tổ chức hội thảo khoa học quốc gia cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm lần thứ X, năm 2023. Ban tổ chức hội thảo nhận được 121 bài của 200 tác giả đến từ gần 50 cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trên cả nước và lựa chọn 71 bài báo (chiếm tỷ lệ 58,7%), đăng trong kỷ yếu hội thảo; có 3 báo cáo được trình bày tại phiên toàn thể và 18 báo cáo trình bày ở 3 tiểu ban gồm: khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục và khoa học tự nhiên.

Đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, một số bài báo tập trung vào giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng truyền thống cách mạng, giữ gìn bản sắc, hội nhập cho cán bộ trẻ trong xu thế của thời đại cũng như những chủ đề chuyên sâu của lĩnh vực.

Đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên, các bài báo không chỉ công bố kết quả nghiên cứu mới mà còn khẳng định được việc hình thành các hợp tác nghiên cứu thông qua các công bố từ các nhóm nghiên cứu trẻ như trường hợp của các nhóm tác giả: Trường Đại học Tây nguyên, Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều bài báo đã có trình bày, tiếp cận theo chuẩn mực của các tạp chí quốc tế, được viết bằng tiếng Anh... Lĩnh vực giáo dục có số lượng bài viết khá lớn, được nhiều nhà khoa học quan tâm. Trong đó, nội dung các bài báo chủ yếu đề cập đến đổi mới phương pháp với nhiều cấp độ từ giảng dạy đại học, THPT, mầm non… Các bài báo có trọng tâm tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc được khởi xướng từ năm 2011 và được 8 trường đại học luân phiên tổ chức 2 năm/lần nhằm công bố những kết quả mới nhất trong nghiên cứu, giảng dạy, chuyển giao công nghệ và tăng cường trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học trẻ.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.