.

Ra mắt tập sách "Con đường phía trước" của TS Vũ Ngọc Hoàng

.

Tập sách tiểu luận chính trị-xã hội “Con đường phía trước” của TS Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương do NXB Đà Nẵng ấn hành vừa ra mắt bạn đọc Đà Nẵng.

Sách dày 400 trang, gồm 4 chương: Đổi mới - Mệnh lệnh của cuộc sống, Phát triển bền vững, Vấn đề con người và văn hóa, Thực tại và suy gẫm. Trong đó, tập hợp một phần những bài báo đã được đăng, những phát biểu và tham luận khoa học được trình bày tại các hội thảo chuyên ngành về chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, khoa học… của TS Vũ Ngọc Hoàng trong thời gian 2 nhiệm kỳ tham gia Ban Chấp hành Trung ương đến trước Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, những vấn đề thời sự mà dư luận quan tâm, như: Đảng và vấn đề kiểm soát quyền lực; Công tác cán bộ không phải là nghệ thuật sắp đặt; “Lợi ích nhóm”, tham nhũng và sự tha hóa quyền lực là nguy cơ lớn nhất hiện nay; Miền Trung đi lên theo hướng nào; Rừng là văn hóa; Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du…

Theo nhà nghiên cứu Việt Phương, tập sách “Con đường phía trước” là một tấm gương trung thành phản ánh tâm hồn, trí tuệ và tính cách của TS Vũ Ngọc Hoàng, giản dị, khiêm tốn, chân thành, hòa đồng và chia sẻ. Có thể cảm nhận cuốn sách là một công trình lớn của tác giả.

H.A

;
.
.
.
.
.