Tìm giải pháp phát triển nghệ thuật múa Đà Nẵng

.

Ngày 15-9, Hội Nghệ sĩ múa thành phố tổ chức hội thảo nhằm tìm giải pháp phát triển nghệ thuật múa nói riêng và hoạt động văn hóa-nghệ thuật thành phố nói chung.

Tại hội thảo, các đại biểu nhìn nhận, thời gian qua, nghệ thuật múa chuyên nghiệp ở Đà Nẵng đã xây dựng nhiều tác phẩm đóng góp vào thành tựu của ngành múa, đặc biệt có những tác phẩm thể loại đỉnh cao kịch múa thành công như vở “Huyền tích Ngũ Hành Sơn”, “Một thời và mãi mãi”...

Bên cạnh đó, nghệ thuật múa quần chúng đang hoạt động khởi sắc với 10 nhóm, vũ đoàn, CLB múa có thương hiệu, chiếm hơn 70% các cuộc biểu diễn, liên hoan, hội diễn các cấp, ngành...

Tuy nhiên, nghệ thuật múa thành phố vẫn còn nhiều bất cập như: sự ra đời ào ạt các vũ đoàn, nhóm nhảy nhưng chất lượng nghệ thuật không cao; hoạt động múa chuyên nghiệp thiếu đất diễn...

Do đó, các đại biểu đề xuất một số giải pháp: nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên chuyên ngành múa; đầu tư tác phẩm hay; diễn viên, nghệ sĩ múa không ngừng tập luyện, tiếp nhận kỹ thuật mới; xây dựng đoàn biểu diễn nghệ thuật múa chuyên nghiệp dưới hình thức xã hội hóa...

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.
.